อ่วม! เรือคลองแสนแสบจ่อปรับขึ้น 1 บาทตามระยะทาง แจงเหตุราคาน้ำมันเกิน 25 บาท/ลิตร

คนกรุงอ่วม! เรือคลองแสนแสบจ่อปรับขึ้นราคาอีก 1 บาท หลังพบราคาน้ำมันสูงเกิน 25 บาท/ลิตร สอดรับประกาศกรมเจ้าท่า ยันผู้ประกอบการเดินเรือประจำทางตามกฎหมายกำหนด

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวเรือด่วนคลองแสนแสบจะขึ้นราคาอีก 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 .. 2565 นั้น จากรายงานของกรมเจ้าท่า (จท.) ชี้แจงว่า ในสถานการณ์ปกติที่ผ่านมา จะมีประกาศคณะกรรมการเรือประจำทางปี 2559 กำหนดให้ค่าโดยสาร สามารถปรับขึ้นลงตามอัตราราคาน้ำมัน ซึ่งเมื่อ มี.. 2563 ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันอยู่ที่ 24 บาท/ลิตร และมีอัตราค่าโดยสาร ของเส้นทางคลองแสนแสบเริ่มต้นที่ 8 บาท

แต่ด้วยสถานที่มีจำนวนผู้โดยสารลดลงเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) เหลือ 10% ทำให้การเดินเรือประจำทางประสบภาวะขาดทุนหนักมาก และไม่สามารถคงการเดินเรือให้บริการได้

ทั้งนี้ จท. จึงอาศัยอำนาจตาม ...ฉุกเฉินฯ ออกประกาศ กรมเจ้าท่า ที่ 68/2563 ในการกำหนดราคาค่าโดยสารแบบคงที่ เพื่อให้สามารถผู้ประกอบการเดินเรือ รักษาการให้บริการได้ต่อไป โดยให้ใช้อัตราค่าโดยสารที่ระดับราคาน้ำมันเกิน 25 บาท/ลิตร เป็นกรอบในการจัดเก็บ ซึ่งในเส้นทางแสนแสบ จะเริ่มต้นที่ 9 บาท

โดยในช่วงเวลานั้น ผู้ประกอบการเดินเรือ ได้รักษาราคาค่าโดยสารตามประกาศ ยกเว้น บริษัท ครอบครัวขนส่งจำกัด ที่เก็บเพียง 8 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาของประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 68/2563 กำหนดไว้ที่ 9 บาท เนื่องจากในขณะนั้นบริษัท ครอบครัวขนส่งฯ ได้เก็บค่าโดยสารตามหลักเกณฑ์ที่ราคาน้ำมัน ต่ำกว่า 25 บาท/ลิตร และให้ความร่วมมือในการไม่ขึ้นราคา เพื่อช่วยลดภาระผู้โดยสาร

แต่ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นเกินกว่า 25 บาท และตามกรอบราคาค่าโดยสารของเรือคลองแสนแสบสามารถเก็บได้ที่ 9 บาท และเป็นราคาที่สอดคล้องตรงกับประกาศที่ 68/2563 จึงสามารถให้ใช้ราคาเริ่มต้นที่ 9 บาทได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถเดินเรือประจำทางได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

รายงานข่าวจาก จท. ระบุว่า สำหรับอัตราค่าโดยสารเรือโดยสารที่เดินอยู่ในคลองแสนแสบ ประจำเส้นทางวัดศรีบุญเรืองสะพานผ่านฟ้าลีลาศ จะคิดตามระยะทาง โดยปรับเป็นราคา 9 บาท, 11 บาท, 13 บาท, 15 บาท, 17 บาทและ 19 บาท