ทช. สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก เชื่อม 2 ตำบล ร่นระยะทาง 12 กม. คาดเปิดใช้กลางปี 65

ทางหลวงชนบทสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน .พิษณุโลก เชื่อม 2 ตำบล ร่นระยะทาง 12 กม. คืบหน้า 89% คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้กลางปี 65 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สัญจรสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน .เมือง .พิษณุโลก โดยสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 12 กิโลเมตร (กม.) ก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 140 เมตร

โดยมีผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 491 เมตร มีไหล่ทาง รวมถึงได้ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจรและวางท่อ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 33.29 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการก่อสร้างสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 89% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ประมาณกลางปี 2565 โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยร่นระยะทาง ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อีกทั้ง ยังยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่าง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ กล่าวต่ออีกว่า แต่เดิมประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตำบลงิ้วงามไปยังตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง ต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่านดังกล่าว

นอกจากนี้ ทช.ยังได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก่อสร้าง โดยได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดอีกด้วย