“พาณิชย์” แจ้งข่าวผู้ส่งออก เตรียมส่งออกข้าวป้อนตลาดออสเตรเลีย หลังเจอวิกฤตภัยแล้ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แจ้งข่าวผู้ส่งออกไทย เตรียมพร้อมผลักดันการส่งออกข้าว ธัญพืช และอาหารสัตว์ป้อนตลาดออสเตรเลีย หลังประสบวิกฤตภัยแล้งอย่างหนัก ทำให้ผลผลิตเสียหาย และต้องหาแหล่งนำเข้าเพิ่ม 

นางสลิลา เทพเกษตรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ติดตามปัญหาวิกฤตภัยแล้งในออสเตรเลียที่เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน ส.ค.61 ที่ผ่านมา โดยพบว่ามีความรุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในรัฐ New South Wales มีปริมาณน้ำฝนเพียง 190.9 มิลลิเมตร ต่ำสุดในรอบ 20ปี และร้อยละ 49 ของพื้นที่การเกษตรในรัฐ Queensland รัฐ New South Wales และรัฐ Victoria จะเป็นพื้นที่ที่ประสบกับภัยแล้งที่รุนแรงที่สุด ซึ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของออสเตรเลียลดลง

ทั้งนี้ ได้มีการคาดกันว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวจะลดลงร้อยละ 10 ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงตามไปด้วย ฝ้ายและข้าวสาลีจะมีผลผลิตลดลงเช่นเดียวกัน ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น แต่ผัก ผลไม้ น้ำตาล คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่วนภาคปศุสัตว์ ปริมาณวัวและแกะในฟาร์มจะลดลง เนื่องจากราคาอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ฟาร์มปศุสัตว์เร่งจำหน่ายวัวให้กับโรงฆ่าสัตว์ ส่งผลให้ราคาเนื้อในตลาดถูกลง แต่ยังมีบางฟาร์มที่ยังคงเลี้ยงต่อ โดยใช้ชานอ้อยในการเลี้ยง หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังพื้นที่ที่สัตว์สามารถหากินเองได้

“จากปัญหาภัยแล้งดังกล่าว ได้ทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าว ธัญพืช และการเลี้ยงสัตว์ลดลง ทำให้ออสเตรเลียต้องนำเข้าข้าว ฝ้ายและธัญพืชอื่นๆ รวมถึงอาหารสัตว์จากต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสดีของผู้ส่งออกไทยที่จะวางแผนในการส่งออกสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ตลาดออสเตรเลีย เพื่อทดแทนในส่วนที่ขาดหายไป โดยเฉพาะข้าว ไทยมีโอกาสสูงมาก เพราะปัจจุบัน ข้าวไทยได้รับความนิยม และมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในออสเตรเลียอยู่แล้ว การขยายตลาดจึงทำได้ไม่ยาก ส่วนอาหารสัตว์ ก็มีโอกาส โดยเฉพาะมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ที่จะผลักดันส่งออกเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้น” นางสลิลา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดรัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศจะจัดสรรงบประมาณมูลค่า 5 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในโครงการ $ 5 Billion Future Drought Fund ในระหว่างการประชุม National Drought Summit โดยจะแบ่งเป็นงบประมาณช่วยเหลือเริ่มต้นมูลค่า 3.9 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย และจะจัดสรรงบประมาณมูลค่า 100 ล้านเหรียญออสเตรเลียต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2563 ไปจนถึงปี 2571 เพื่อช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับภาวะภัยแล้งแก่เกษตรกร แต่การจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ต้องผ่านรัฐสภาก่อนจึงจะเริ่มมีผลบังคับใช้