‘คค.’ ไฟเขียว! ขึ้นค่ามอเตอร์เวย์ ดีเดย์บังคับใช้ภายใน 20 พ.ค. นี้

“คมนาคม” เคาะไฟเขียวเพิ่มค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 ราคา 15 – 35 บาท มีผลทันทีภายใน 4 เดือน หรือ 20 พ.ค.นี้

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้อนุมัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพ มหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน โดยให้เริ่มทำการจัดเก็บได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.นี้เป็นต้นไป 

ในส่วนของอัตราค่าธรรมผ่านทาง จะเป็นไปตามกฎกระทรวง ปี 2555 คือ รถ 4 ล้อ ราคา 15 บาท รถ 6 ล้อ 25 บาท และรถที่มากกว่า 6 ล้อ 35 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการอำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชนช่วงเดือนเมษายน และหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติเห็นชอบให้กรมทางหลวง หรือ ทล. และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เร่งบูรณาการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงต่อไป 

รายงานข่าวกระทรวงคมนาคม ระบุว่า โครงการดังกล่าว ทล.ได้จ้างจ้าง กทพ.บริหารการจัดเก็บค่าผ่านทางให้ โดยจากการเจรจาของทั้งสองหน่วยงานตกลงค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บประมาณ 2.7-2.9 ล้านบาทต่อเดือน ปัจจุบันมีรถใช้บริการผ่านด่านบางครุ 3 ประมาณกว่า 1 แสนคันต่อวัน หรือประมาณ 3 ล้านคันต่อเดือน ซึ่งจากการคำนวณ กรมทางหลวงจะมีรายได้ประมาณเดือนละกว่า 50 ล้านบาท 

สำหรับทางหลวงหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 7 ด่าน ได้แก่ 1.ด่านบางขุนเทียน 2.ด่านบางครุ 3.ด่านปู่เจ้าสมิงพราย 4.ด่านปากน้ำ 5.ด่านบางเมือง 6.ด่านเทพารักษ์ และ 7.ด่านบางแก้ว ระยะทางรวม 37 กม. เดิม กทพ.เป็นผู้เก็บค่าผ่านทางช่วงด่านบางแก้ว – ด่านบางครุ ระยะทาง 14.5 กม. แบ่งเป็นรถ 4 ล้อ 40 บาท, รถ 6 ล้อ 80 บาท และรถมากกว่า 6 ล้อ 120 บาท ส่วนกรมทางหลวงจะจัดเก็บช่วงบางครุ-บางขุนเทียน ระยะทาง 22.5 กม.

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ กทพ. จะนำส่งกรมทางหลวงเพื่อเข้าบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเป็นผู้เก็บรักษา และจะนำไปใช้ในการบำรุงรักษาทาง สะพาน เพิ่มระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรให้แก่ประชาชนตลอด
24 ชั่วโมง ทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กล้อง CCTV โทรศัพท์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ภัย เป็นต้น รวมทั้งใช้สำหรับก่อสร้างขยายโครงข่ายมอเตอร์เวย์สาย
ทางอื่นๆ ในอนาคต