เปิดทำเล! กางเต็นท์ฟรี 38 แห่งทั่วไทย รับลมหนาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 65

ทางหลวงเปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ทั่วประเทศ 38 แห่งฟรี! พร้อมจัดเต็มน้ำดื่มบริการสุขา หนุนการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 ย้ำชัด! ผู้เข้าพักต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือโชว์ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม.

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.ได้ขานรับนโยบายการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2564 ที่ผ่านมา ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศทำให้มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือและจังหวัดท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทล.จึงได้จัดเตรียมจุดบริการกางเต็นท์ทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 30 แห่ง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 3 แห่ง, ภาคตะวันตก 3 แห่ง และภาคกลาง 2 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน โดยพื้นที่กางเต็นท์แต่ละแห่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และสอบถามข้อมูลทางหลวง

นายสราวุธ กล่าวต่ออีกว่า ประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโดย ทล. ยังได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัดโดยผู้เข้าพักต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ ซึ่งจะต้องตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าพัก และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าพักปลอดภัยยิ่งขึ้น

สำหรับจุดบริการลานลานกางเต็นท์ จำนวน 38 แห่ง มีดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง

 • หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทองดอยอินทนนท์ กม.31+450
 • หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้งกิ่วคอหมา กม.14+584
 • หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลายหัวโท กม.84+215

จังหวัดลำปาง 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบเกาะคา กม.650+917
 • หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอน แยกภาคเหนือขุนตาน กม.482+356

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอน สะพานแม่ริดห้วยงู กม.197+350
 • หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทล.108 ตอน ห้วยงูหนองแห้ง กม.240+750
 • หมวดทางหลวงขุนยวม ทล.108 ตอน หนองแห้งแม่สุริน กม.284+856
 • หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ท่าไคร้แม่ฮ่องสอน กม.197+907
 • หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอน ทางเข้าปาย กม.4+100


จังหวัดเชียงราย
2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พานบ้านร่องขุ่น กม.896+845
 • หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ผาตั้ง กม.63+500 (ขาเข้า)

จังหวัดน่าน 3 แห่ง

 • หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาตินาน้อย กม.69+485 (ขาออก)
 • หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกินสบทุ กม.82+000(ขวาทาง)
 • หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลายบ่อเกลือ กม.67+110

จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดงบึงกาฬ กม.102+526


จังหวัดกำแพงเพชร
4 แห่ง

 • สำนักงานแขวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดงนครชุม กม.453 + 076 (ขาออก)
 • หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดงปากดง กม.423+809 (ขาออก)
 • หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุมวังเจ้า กม.476+553 (ขาเข้า)
 • หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลายอุ้มผาง กม.55+000 (ขาออก)

จังหวัดตาก 6 แห่ง

 • หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้าตาก กม.511+826
 • หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วงแม่เชียงรายบน กม.560+449
 • หมวดทางหลวงแม่สอด ทล.12 ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) – แม่ละเมา กม. 33+621
 • หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวงแม่เงา กม.115+550
 • หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำรินอุ้มผาง กม.88+050
 • หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผางกะแง่คี กม.165+799


จังหวัดสุโขทัย
1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัยแม่สิน กม.184+219 (ขวาทาง)

จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทองเข็กน้อย กม.269+100

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่วทุ่งสมอ กม.23+600

จังหวัดเลย 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้าหลักร้อยหกสิบ กม.266+737
 • หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชมเชียงคาน กม.148+350


จังหวัดศรีสะเกษ
1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงกันทรลักษ์ ทล.221 ตอน แยกการช่างเชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.59+900

จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน แยกปากกิเลนน้ำตกไทรโยคใหญ่ กม.116+574 (ขาออก กทม.)
 • หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอมทองผาภูมิ กม.181+058 (ขาเข้า กทม.)

จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่บ้านใต้ กม.5+006
 • ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน(เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอนบ้านไร่บ้านใต้ กม.24+200

จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุเมืองผาปกค้างคาว กม.43+550

จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอน โขงเจียมสะพือ กม.0+925

อย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)