‘ชาว อ.จอมทอง’ เฮ! ทช. เนรมิตถนน 2 เลน ‘บ้านสบแอบ-บ้านป่าแขม’ เกือบ 11 กม. คาดแล้วเสร็จต้นปี 66

ทางหลวงชนบทสร้างถนน 2 เลน สายแยก ทล.1009-บ้านแม่แอบ .เชียงใหม่ ระยะทาง 10.98 กม. เชื่อมโครงข่ายคมนาคม หนุนเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร คาดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในต้นปี 66

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009-บ้านแม่แอบ .จอมทอง .เชียงใหม่ สนับสนุนเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในด้านการยกระดับมาตรฐานโครงข่ายทางและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 85.20 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้างงานดิน งานรองพื้นทาง งานพื้นทาง งานท่อเหลี่ยมและท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2566 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านสบแอบ (กม.ที่ 0+000) สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านป่าแขม (กม.ที่ 10+985) รวมระยะทางทั้งสิ้น 10.985 กิโลเมตร (กม.)

ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 4 เมตร พร้อมสะพานคอนกรีต จำนวน 4 แห่ง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ป้ายเครื่องหมายจราจร รวมถึงระบบระบายน้ำบริเวณสองข้างทาง


นายอภิรัฐ
กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการพัฒนาเส้นทาง เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาสายทางบริเวณพื้นที่โครงการหลวง ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 โดยได้กำหนดมาตรฐานถนนหลวงภูเขาสำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางในพื้นที่โครงการหลวง เนื่องจากที่ตั้งของโครงการส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ส่งผลให้การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เส้นทางบางส่วนที่ยังคงเป็นลูกรังจึงไม่สามารถสัญจรผ่านได้

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009-บ้านแม่แอบ .จอมทอง.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล พร้อมสนับสนุนเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา