หายห่วง! ‘กรมรางฯ’ ลุยแก้ปัญหาปิดจุดตัดทางถนน-รถไฟ ‘บ้านศาลาลัย’ จ.ประจวบฯ ผุดทางลอดสูง 4 เมตร หนุนขนส่งสินค้าการเกษตร

กรมรางฯหาแนวทางแก้ปัญหาการปิดจุดตัดทางถนนทางรถไฟบ้านศาลาลัย.ประจวบคีรีขันธ์ ลุยสร้างทางลอดใหม่สูง 4 เมตร รองรับรถบรรทุกขนส่งสินค้าเกษตร พร้อมถนนเลียบทางรถไฟมาตรการป้องกันน้ำท่วม

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ระบุว่า ตามที่ ขร. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 .. 2564 เรื่องปัญหาการปิดจุดตัดทางถนนและทางรถไฟบริเวณบ้านศาลาลัย .ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ชาวบ้านผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ ไม่สามารถขนสินค้าการเกษตรโดยรถบรรทุก ผ่านจุดตัดทางรถไฟได้ ทำให้สินค้าการเกษตรเกิดความเสียหายนั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17-18 .. 2564 ที่ผ่านมา กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง ขร. จึงได้ลงพื้นที่.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา โดยบริเวณดังกล่าว เดิมเป็นจุดตัดทางรถไฟกับถนนเสมอระดับมีอุปกรณ์ประเภทไม้กั้น ต่อมาได้มีการก่อสร้างเป็นจุดตัดต่างระดับประเภททางลอด (Underpass)ในบริเวณข้างเคียงในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงหัวหินประจวบคีรีขันธ์  จึงได้มีการปิดจุดตัดเสมอระดับ แต่เนื่องด้วยทางลอดมีความสูง 3 เมตร ทำให้รถบรรทุกไม่สามารถสัญจรลอดผ่านได้

โดยจากการหารือแนวทางการแก้ปัญหากับบริษัทผู้รับเหมาและบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้ข้อสรุปให้มีการประสานเทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อให้มีการก่อสร้างทางข้ามหรือทางลอดในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งทางข้ามหรือทางลอดที่จะสร้างใหม่ จะรองรับรถที่มีความสูงไม่เกิน 4 เมตร พร้อมให้มีมาตรการการป้องกันน้ำท่วมบริเวณดังกล่าว รวมทั้งก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อให้สามารถเลี่ยงไปใช้ทางที่จะสร้างใหม่ได้ โดยให้มีการหารือถึงรูปแบบและวิธีการกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ ในพื้นที่.ประจวบคีรีขันธ์ และ .เพชรบุรี โดยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จุดตัดบริเวณกิโลเมตรที่ 207+214 จุดตัดที่234+555 และ จุดตัดที่ 265+060 ได้มีการก่อสร้างทางข้าม (Overpass) แล้ว ส่วนจุดตัด 246+708 จุดตัด253+953 และจุดตัด 293+040 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอด (Underpass) สำหรับจังหวัดเพชรบุรี จุดตัด145+296 และจุดตัด 160+149 ได้มีการก่อสร้างทางข้ามแล้ว

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐมชุมพร ได้มีการปรับปรุงจุดตัดเสมอระดับต่างๆ ให้เป็นจุดตัดต่างระดับ  พร้อมติดตั้งรั้วกั้นสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟอย่างยั่งยืน