ปลอดภัย! รฟม. เสริมทีม K-9 สุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด รองรับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าในอนาคต

รฟม. ผนึกกำลังกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเสริมทีม K-9 จรดปากกา MOU สนับสนุนผู้บังคับสุนัขสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด สร้างความปลอดภัย รองรับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าในอนาคต

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระบุว่า วันนี้ (17 .. 2564) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และพลตำรวจตรีสมบูรณ์ เทียนขาว ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนผู้บังคับสุนัขและสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด ระหว่าง รฟม. และกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะประสานความร่วมมือกันในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

นายภคพงศ์ ผู้ว่าการ รฟม. เปิดเผยว่า รฟม. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้งสองสาย ได้แก่ สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา รฟม. มีการก่อตั้งแผนกสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด หรือ K-9 รฟม. ทำหน้าที่ในการตรวจค้นกระเป๋า สัมภาระ หรือวัตถุต้องสงสัยต่างๆ ที่อาจมีสารประกอบระเบิด โดยจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดพิสูจน์ทราบวัตถุระเบิด (EOD) รวมถึง สอดส่อง ดูแลความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในเขตระบบรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ ในอนาคต รฟม. จะมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย ทำให้มีพื้นที่บริการและผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รฟม. จึงได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษในการสนับสนุนผู้บังคับสุนัขและสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด จำนวน 12 ชุดปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆ จนมีความเชี่ยวชาญ สามารถคุ้มครองภัยแก่ผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิดจากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จะร่วมปฏิบัติหน้าที่กับหน่วย K-9 ของ รฟม. ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้าของ รฟม. ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาเสริมศักยภาพการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

นายภคพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า แผนกสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด หรือ K-9 รฟม. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 .. 2549 โดย รฟม. ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมแห่งแรกที่มีทีม K-9 เป็นของตนเอง อันเป็นการสร้างบรรทัดฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน K-9 รฟม. มีผู้บังคับสุนัข 8 นาย และสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิดทั้งหมด 10 ตัว ประกอบด้วยสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) มีความสามารถด้านการค้นหาและเป็นมิตรกับผู้คน และ สายพันธุ์อัลเซเชียน (Alsatian) มีความน่าเกรงขาม จึงเป็นประโยชน์ในด้านการป้องปราม

สำหรับ สุนัขฯ ทุกตัวนั้น ได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญและผ่านการทดสอบความสามารถเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 027164044