‘สี จิ้นผิง’ เชิดชูค่านิยมร่วมกันของมนุษย์ ยืนข้างที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์

“สี จิ้นผิง” เชิดชูค่านิยมร่วมกันของมนุษย์ ยืนข้างที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง มีการจัดงานรำลึกครบรอบ 50 ปี การกลับสู่เวทีสหประชาชาติที่ชอบด้วยกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานฯ และย้ำว่า เราควรทุ่มเทกำลังในการเชิดชูสันติภาพ การพัฒนา ความเป็นธรรม ความเที่ยงธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพ ซึ่งเป็นค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ เสนอแนวคิดที่ถูกต้องเพื่อร่วมสร้างโลกที่สดใสกว่าเดิม

ทั้งนี้ เส้นทางเดินของประเทศหนึ่งใช้ได้หรือไม่ที่สำคัญต้องดูว่าสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศนั้นหรือไม่ เป็นไปตามกระแสการพัฒนาของยุคสมัยหรือไม่ สามารถนำมาซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าของสังคม การปรับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และเสถียรภาพของสังคมหรือไม่ ได้รับการสนับสนุนของประชาชนหรือไม่ และสามารถสร้างคุณงามความดีเพื่อภารกิจก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติได้หรือไม่

ปธน.สี จิ้นผิงระบุว่า การเดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ไม่ใช่จะใช้ระบบหนึ่งเข้าแทนที่อีกระบบหนึ่ง ไม่ใช่จะใช้อารยะธรรมหนึ่งเข้าแทนที่อีกอารยะธรรมหนึ่ง หากแต่ต้องให้ประเทศต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันในระบบสังคม จิตสำนึกด้านค่านิยม ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และระดับการพัฒนา หันมาสร้างประโยชน์ร่วมกัน เข้าถึงสิทธิประโยชน์ร่วมกัน และแบกรับความรับผิดชอบร่วมกันในกิจการระหว่างประเทศ สร้างการมีส่วนร่วมที่มีค่ามากที่สุด (greatest common divisor ) เพื่อร่วมสร้างโลกที่สดใส

ปธน.สี จิ้นผิง เน้นว่า ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่จีนใหม่ฟื้นฟูที่นั่งอันชอบด้วยกฎหมายในสหประชาชาติ เป็น 50 ปีที่จีนพัฒนาอย่างสันติและสร้างผลประโยชน์แก่มนุษย์ จีนจะยืนหยัดหนทางแห่งการพัฒนาอย่างสันติ เป็นผู้สร้างสันติภาพให้กับทั่วโลกมาโดยตลอด จีนยินดีร่วมมือกับประเทศต่างๆ ดำเนินตามแนวคิดร่วมหารือ ร่วมสร้างและร่วมแบ่งปัน เชิดชูค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติ ปฏิบัติตามกลไกพหุภาคี ยืนในฝั่งที่ถูกต้องทางประวัติศาสตร์ ยืนข้างความก้าวหน้าของมนุษย์ ใช้ความพยายามเพื่อให้โลกพัฒนาด้วยความสันติและยั่งยืน ผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

แปลเรียบเรียงโดย : ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)