เปิดประเด็น! ขยายอายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถอนวาระออกจากที่ประชุม ครม.? หรือใครขัดขวางการพิจารณา?

เปิดประเด็น! ขยายอายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถอนวาระออกจากที่ประชุม ครม.? หรือใครขัดขวางการพิจารณา? ด้าน “ศักดิ์สยาม” ยัน มีการถอนวาระออกเอง ลั่น! คมนาคมพร้อมเดินหน้าเพื่อประเทศชาติ-ประชาชน

กลายเป็น “ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์” ในวงการคมนาคม ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา มีกระแสว่า “กระทรวงมหาดไทย” ได้เสนอให้ ครม.พิจารณาต่ออายุสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS ออกไปอีก 30 ปี จากเดิมสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดในปี 2572 ขยายต่อไปให้สิ้นสุดในปี 2602

แต่หลักใหญ่ใจความ คือ ได้มีการถอนวาระออกจากการพิจารณา เนื่องจากมีต้นสายปลายเหตุมาจากการคัดค้านของกระทรวงคมนาคม จนทำให้หลายฝ่าย รวมถึงประชาชนตั้งคำถามตามมามากมายถึงประเด็นในเรื่องนี้ว่า จะจบอย่างไร หรือใครเป็นผู้ยื้อเวลา จนอาจจะทำให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อประชาชนในอนาคต

จากประเด็นดังกล่าว เมื่อมีกระแสข่าวออกมาในมุมดังกล่าว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในฐานะเจ้ากระทรวงคมนาคม ที่อาจเรียกได้ว่า มีการพาดพิงถึงนั้น ออกมาระบุว่า วาระเรื่องการต่ออายุสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. แต่ทางเลขาธิการ ครม. ได้แจ้งว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้ขอนำวาระออกจากการประชุมก่อน

ไม่เพียงเท่านั้น นายศักดิ์สยาม ยังยืนยันว่า กระทรวงคมนาคมไม่ได้ไปขวางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว แต่จุดยืนของกระทรวงคมนาคมนั้น คือ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย และเป็นไปตามมติ ครม. ที่มีในอดีต เช่น การดำเนินการตามมติ ครม. ปี 2561 เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในปี 2558 ฯลฯ

แฟ้มภาพ

นอกจากนี้ ล่าสุด BTS ยังได้ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร (กทม.) อยู่ ฯลฯ ซึ่งควรดำเนินการให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการบริการสาธารณะ ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชน ประกอบกับหากมีผู้ฟ้องร้องในอนาคต อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

หรืออาจกล่าวได้ว่า “หากกระดุมตั้งแต่เม็ดแรกผิดกระดุมเม็ดต่อไปก็จะผิดตามด้วย” ส่วนจะมีการหารือกับ กทม. หรือกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นั้น นายศักดิ์สยาม สะท้อนความเห็นว่า เรื่องดังกล่าว ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมอบหมายให้นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำเนินการหารือแล้ว

เมื่อย้อนเรื่องการพิจารณาต่ออายุสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้น ต้องบอกว่า เรื่องดังกล่าว กระทรวงคมนาคม ได้เคยเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. หลายครั้ง พร้อมยืนยันตามหลักการและไม่เห็นด้วยใน 4 ประเด็นตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงขอให้ กทม. ดำเนินการชี้แจงให้เกิดความชัดเจน เพื่อประโยชน์ของภาครัฐ และประชาชน คือ

  1. ประเด็นความครบถ้วนตามหลักการของ พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562
  2. ประเด็นการคิดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมาใช้บริการ รวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดได้ต่ำกว่า 65 บาท
  3. ประเด็นการใช้สินทรัพย์ของรัฐที่ได้รับโอนจากเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรพิจารณาให้เกิดความถ่องแท้ถึงการใช้สินทรัพย์
  4. ประเด็นข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก กทม.ได้ทำสัญญาจ้างบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เดินรถส่วนต่อขยายที่ 1 และส่วนต่อขยายที่ 2 ไปจนถึงปี 2585 และได้ไต่ สวนข้อเท็จจริงของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงควรรอผลการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อน
… งานนี้! ต้องมาคอยจับตาดูกันต่อไปกับการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพราะในเมื่อความชัดเจนยังไม่เกิดขึ้นตามที่กระทรวงคมนาคมได้เคยเสนอความเห็น แต่กระทรวงมหาดไทยยังเดินหน้าดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หนำซ้ำในการประชุม ครม. ยังกลายเป็นว่า “กระทรวงคมนาคม” เป็นผู้ขัดขวางการพิจารณา ทั้งที่นายศักดิ์สยาม ระบุว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ขอถอนวาระออกจากการพิจารณา ซึ่งต้องมาดูว่า บทลงเอยจะเป็นอย่างไร ประโยชน์จะตกเป็นของใคร ทั้งที่ประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นของประชาชน …