‘ศักดิ์สยาม’ ลงพื้นที่ ‘อยุธยา-ปทุมฯ’ ตรวจเส้นทางโดนน้ำท่วม ด้าน ทช. จ่อชงของบ 1,513 ล้าน ฟื้นฟูถนนเฟสแรก 101 เส้นทาง

ศักดิ์สยามสุดฟิต ลงพื้นที่ตรวจถนน ทช. 2 เส้นทาง อย.3011 & อย. 3020 หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ด้านทางหลวงชนบทจ่อเสนอของบ 1,513 ล้าน ฟื้นฟูถนนเฟสแรก 101 เส้นทาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 .. 64) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางคมนาคมที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) พร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยใน .พระนครศรีอยุธยา และ.ปทุมธานี

นอกจากนี้ ยังได้สำรวจเส้นทางของ ทช. คือ อย.3011 และ อย.3020 .พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่พายุโซนร้อนไลออนร็อกและพายุโซนร้อนคมปาซุทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก มีน้ำท่วมขังและกัดเซาะถนนจนชำรุดเสียหาย

ทั้งนี้ ส่งผลให้ถนนของ ทช. ได้รับความเสียหายในพื้นที่ 46 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 281 เส้นทาง ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติ217 เส้นทาง ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ 64 เส้นทาง สัญจรผ่านได้ 35 เส้นทาง สัญจรผ่านไม่ได้ 29 เส้นทาง ในส่วนของเส้นทางที่ระดับน้ำลดแล้ว ทช.จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูสายทางที่เกิดอุทกภัย ครั้งที่ 1 จำนวน 101 เส้นทาง งบประมาณ 1,513.160 ล้านบาท

ด้านนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) รักษาราชการแทนอธิบดี ทช. กล่าวว่า จากการรายงานข้อมูล วันที่ 21 .. 2564 มีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ .พระนครศรีอยุธยาและ .ปทุมธานี ดังนี้

.พระนครศรีอยุธยา

มีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ 13 เส้นทาง ระดับน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 4 เส้นทาง ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ 9 เส้นทาง แบ่งเป็น สัญจรผ่านได้ 7 เส้นทาง สัญจรผ่านไม่ได้ 2 เส้นทาง เนื่องจากมีระดับน้ำท่วมสูง คือ บริเวณเชิงลาดคอสะพานวัดอินทาราม (อย.026) .บางบาล และสะพานข้ามแม่น้ำน้อย (อย.019) .เสนา โดยได้เข้าดำเนินการแก้ไขติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง และจัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชน

โดยสายทางที่น้ำลดแล้ว ทช. ได้ขอรับการสนับสนุนงบกลางฟื้นฟู (ครั้งที่ 1) จำนวน 7 เส้นทาง วงเงิน 116.250 ล้านบาท โดยกำชับให้การออกแบบต้องคำนึงถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ ในส่วนของสายทางอย.3011 แยก ทล.347-บ้านโคก .บางปะอิน, บางไทร, บางบาล เป็นสายทางที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นสายทางที่เป็นแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 บางช่วงจึงมีการนำดินมาทำเป็นคันกั้นน้ำเพื่อให้ประชาชนกว่า 16 ตำบล 1,514 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้

.ปทุมธานี

มีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ 2 เส้นทาง เข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้ง 2 เส้นทาง ปัจจุบันยังไม่พบความเสียหายโดย ทช.จะเข้าดำเนินการสำรวจออกแบบเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูต่อไป

ทั้งนี้ ทช. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางที่ประสบอุทกภัยหลังจากระดับน้ำลดลงทันที และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 – 5 วัน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ รวมถึงให้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

พร้อมทั้งป้องกันเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยการเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หากเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขให้การจราจรใช้การได้ตามปกติ อีกทั้งให้เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ สะพานเบลีย์ เครื่องจักร และยานพาหนะ เพื่อพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในกรณีถนนหรือสะพานขาด

นอกจากนี้ ต้องติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งตั้งจุดให้บริการประชาชน จัดรถ Mobile Service ช่วยเหลือประชาชน และจัดรถบรรทุกไว้บริการรับส่งประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานผลการดำเนินงานมายังกระทรวงคมนาคมรับทราบทุกวัน