‘ไทยยูเนี่ยน’ ห่วงใย ชวนคนไทยดูแลสุขภาพ สร้างภูมิต้านทานที่แข็งแกร่งและหัวใจที่แข็งแรง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ เฉกเช่นเดียวกับ “ประเทศไทย” ที่หนีไม่พ้นกับวิกฤติการแพร่ระบาดดังกล่าว ส่งผลให้หลายชีวิต และหลายธุรกิจต้องบอบช้ำ ไทยยูเนี่ยนอยากให้คนไทยสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี เพื่อกลับมาเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง

นอกจากที่ภาครัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ประสบปัญหาอย่างหนักแล้ว ยังมีภาคเอกชนบางส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือ และส่งกำลังใจไปให้ยังผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถลุกขึ้นเดินเพื่อต่อสู้ได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง หนึ่งในนั้นคือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบอาหารไปยังชุมชนทั่วโลกมากกว่า 3.3 ล้านชิ้น ผ่านหน่วยงานราชการ องค์การนอกภาครัฐ มูลนิธิ และโรงพยาบาล รวมถึงการบริจาค “อาหารแมวเบลล็อตต้าและอาหารสุนัขมาร์โว่” จำนวนมากกว่า 78,000 กระป๋อง และอาหารสุนัขชนิดเม็ดกว่า 4,000 กิโลกรัมให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์  ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยง องค์กรสัตว์เลี้ยง และอาสาสมัครที่ดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งดำเนินการภายใต้ โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ (Thai Union Cares) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อชุมชนท้องถิ่นทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ เพราะไทยยูเนี่ยนต้องการหยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้กับทุกคนบนโลก ด้วยแนวคิด “มอบน้ำใจ…ให้ตนเอง” ในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจให้กลับมาแข็งแรงและแข็งแกร่ง ทั้งของตนเองและคนรอบข้าง  โดยการได้รับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตนเองและคนที่รักมีจิตใจที่แจ่มใส ซึ่งไทยยูเนี่ยนเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เราทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันอีกครั้งด้วยสุขภาพที่ดี และสุขภาพใจที่แข็งแรง