19 ปี ‘ทางหลวงชนบท’ สร้างโครงข่ายทั่วไทย 3,392 สายทาง รวม 49,164 กม. พร้อมเดินหน้างบปี 65 อีก 397 โครงการ กว่า 1,200 กม.

ทช. ครบรอบ 19 ปี รับผิดชอบถนนทางหลวงชนบท 3,392 สายทาง รวม 49,164 กม. สรุปผลงานงบปี 64 เบิกจ่ายได้89.63% เร่งเดินหน้างบปี 65 มูลค่า 4.58 หมื่นล้าน ลุยสร้างถนน 397 โครงการ กว่า 1,200 กม. พร้อมขับเคลื่อนภารกิจรัฐบาล สนองนโยบายศักดิ์สยามหวังอัพเกรดคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เสริมความปลอดภัยทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (9 .. 2564) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้เป็นประธานในงานวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 19 ปี ของกรมทางหลวงชนบท โดยมีนายไกวัลย์ โรจนานุกูล นายผดุงศักดิ์ สรุจิกําจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อยอธิบดีกรมท่าอากาศยาน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมงาน กรมทางหลวงชนบทบางเขน กรุงเทพฯ

รายงานข่าวจาก ทช. ระบุว่า ทช. ครบรอบ 19 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 พร้อมขับเคลื่อนภารกิจเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางบนถนนและสะพานที่อยู่ในความดูแลของ ทช.อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ทช.มีถนนโครงข่ายในความรับผิดชอบทั่วประเทศ จำนวน 3,392 สายทาง ระยะทางรวม 49,164 กิโลเมตร(กม.) สำหรับในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ทช.ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 48,763.6681 ล้านบาท โดยในสิ้นปีงบประมาณ 2564 เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 43,706.4841 ล้านบาท คิดเป็น 89.63% (ข้อมูล วันที่ 30 ..64) ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีโครงการที่ ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เช่น

ถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง .ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ งบประมาณ 3,712 ล้านบาท, สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย นฐ.1023 แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด .เมือง, นครชัยศรี .นครปฐม งบประมาณ 211.004 ล้านบาท, ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4008 แยก ทล.4001-บ้านโพธิ์แบะ .เมือง .ชุมพร งบประมาณ 180.780 ล้านบาท ฯลฯ

รายงานข่าวจาก ทช. ระบุอีกว่า ปัจจุบันยังมีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1011  แยก ทล.3-เทพารักษ์ .บางพลี .สมุทรปราการ งบประมาณ 590 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2-พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ .เมือง .อุดรธานี งบประมาณ 333.466 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างถนนสาย 2 และ 3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร .มุกดาหาร งบประมาณ 372.780 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู .ละงู .สตูล งบประมาณ 291.013 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง .เมือง .สตูล งบประมาณ 433.190 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 รวมถึงถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4003-บ้านท้องเกร็ง .สวี, ทุ่งตะโก .ชุมพร งบประมาณ 55.90 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 นี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนต่อไป

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 45,851.7526 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจ และนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ งานก่อสร้างถนนเพื่อยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ถนนเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่, ถนนเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค, ถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว, ถนนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และถนนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง โดยมีการก่อสร้างถนน จำนวน 397 โครงการ ระยะทาง1,205.634 กม.

ขณะเดียวกัน มีโครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วประเทศ จำนวน 131 โครงการ ความยาวรวม 6,732 เมตร, งานบำรุงรักษาทาง จำนวน 1,382 โครงการ และงานอำนวยความปลอดภัย จำนวน 1,330 โครงการ โดยในปีงบประมาณ 2565 มีโครงการสำคัญ อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ บนถนนราชพฤกษ์ .นนทบุรี งบประมาณ 1,200 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยานศูนย์กลางการค้าส่งชายแดน บริเวณสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3-ถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 .ท่าอุเทน .นครพนม งบประมาณ 1,600 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในเรื่องการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเป็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดอัตราความรุนแรงที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ โดยในปี 2563-2564 ทช.ได้ผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) ระยะทาง 76.492 กม. และได้ผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) จำนวน 200,000 ต้น

ในส่วนของเรื่องอุทกภัยนั้น ทช.ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีในทั่วทุกภูมิภาค โดยได้ระดมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ติดตั้งสะพานเบลีย์ ซ่อมแซมผิวทางบริเวณที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็ว รวมถึงการจัดรถบรรทุกรับส่ง ให้บริการผู้ประสบภัยในบริเวณที่มีปริมาณน้ำท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้

อย่างไรก็ตาม ทช.ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ สังเกตป้ายเตือน และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146