เสร็จแล้ว! สะพานข้ามทางรถไฟ บนถนนสาย สฎ.2007 จ.สุราษฎร์ฯ หนุนรถไฟทางคู่-แก้อุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

ทางหลวงชนบทสร้างสะพานข้ามทางรถไฟฯ บนถนนสาย สฎ.2007 .สุราษฎร์ธานี เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพิ่มความสะดวกปลอดภัย พร้อมหนุนโครงการรถไฟทางคู่ ช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 .ท่าฉาง .สุราษฎร์ธานี เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 224.091 ล้านบาท (งบผูกพันปี 2560-2564)

โดยการดำเนินการดังกล่าวนั้น เนื่องจาก ทช.มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

ดังนั้น ทช.จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานข้ามหรืออุโมงค์ลอดทางรถไฟ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรบนถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคม สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ในพื้นที่ .สุราษฎร์ธานี ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 .ท่าฉาง .สุราษฎร์ธานี โดยก่อสร้างทางต่างระดับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟและข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112 มีความยาว 455.50 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานความยาว 1,269.50 เมตร

ในส่วนแนวก่อสร้างสะพาน เป็นถนนตัดใหม่โดยการเวนคืนที่ดินบริเวณที่ว่างเปล่า ซึ่งถนนสาย สฎ.2007 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ถึง บ้านบางใบไม้) มีจุดตัดกับทางรถไฟสายใต้ระหว่างสถานีท่าฉางกับสถานีคลองไทร บริเวณ .ท่าเคย .ท่าฉาง .สุราษฎร์ธานี มีขบวนรถไฟผ่านจำนวน 40 ขบวนต่อวัน ประกอบกับมีปริมาณจราจรบนถนนมากถึง 4,777 คันต่อวัน