จัดให้! ทช. เทงบ 49 ล้าน ขยายถนน 4 เลน สาย บก.4001 แยก ทล.2095 ระยะทาง 4 กม. หนุนท่องเที่ยว เชื่อมเดินทาง 2 จังหวัด ‘บึงกาฬ-สกลนคร’

“ทางหลวงชนบท” ทุ่มงบ 49 ล้าน ขยายถนน 4 เลน สาย บก.4001 แยก ทล.2095 ระยะทางกว่า 4 กม. เสร็จสมบูรณ์แล้ว เสริมเศรษฐกิจการขนส่ง หนุนการท่องเที่ยว พร้อมเชื่อมเดินทาง 2 จังหวัด “บึงกาฬ-สกลนคร”

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย บก.4001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095-บ้านดอนอุดม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ เป็นการขยายถนนลาดยางเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ช่วง กม.ที่ 35+050 ถึง กม.ที่ 39+090 ระยะทางรวม 4.04 กิโลเมตร (กม.) มีผิวจราจรกว้าง 8-14 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1-1.50 เมตร

นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องหมายอำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่างในสายทาง ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 49.87 ล้านบาท

สำหรับเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัด เดินทางระหว่างอำเภอโซ่พิสัยไปยังอำเภอเมือง เป็นเส้นทางที่สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพาราฯ และเป็นเส้นทางที่ใช้เชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ น้ำตกถ้ำพระ และหินสามวาฬ ได้อีกด้วย

อีกทั้ง ยังเพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งการท่องเที่ยวในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม