‘ศักดิ์สยาม’ เร่งหน่วยงาน ‘คมนาคม’ 8 ราชการ-5 รัฐวิสาหกิจ เร่งเบิกจ่ายช่วงโค้งสุดท้ายงบปี 64

ศักดิ์สยามเร่งหน่วยงานคมนาคมเบิกจ่ายงบปี 64 วงเงิน 2.27 แสนล้าน อัปเดตโค้งสุดท้ายล่าสุด 17 .. 64 ภาพรวม 8 ส่วนราชการ-5 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายได้ 76.50% หรือวงเงิน 1.74 แสนล้าน พร้อมกันงบลงทุนเหลือไปเบิกจ่ายในปีงบ 65 สั่งเตรียมพร้อมงบประมาณปีหน้า สนองเป้าหมายรัฐบาล

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม วันนี้ (22 .. 2564) ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 และเตรียมความพร้อมของการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2564 (8 ส่วนราชการ, 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน227,889.22 ล้านบาท ซึ่ง วันที่ 17 .. 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 174,329.05 ล้านบาท หรือ 76.50% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 188,102.40 ล้านบาท วันที่ 17 กันยายน 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว140,718.50 ล้านบาท หรือ 74.81% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) คาดว่า วันที่ 30 .. 2564 จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ 163,713.33 ล้านบาท หรือ 87.01% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำหรับงบรายจ่ายลงทุนที่เหลือในปี2564 จะกันเงินไว้เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวมจำนวน 208,455.23 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงบประมาณปี 2564 จำนวน 19,439.27 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.53% โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท หรือ 12.51% ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร) และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท หรือ 87.49% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

นอกจากนี้ ตนได้สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ให้เป็นไปตามที่แจ้งไว้ในที่ประชุม รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ในปีงบประมาณ 2565 สามารถลงนามในสัญญาได้โดยเร็ว และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล