เริ่มพรุ่งนี้! ‘การรถไฟฯ’ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน สายเหนือ-อีสาน-ใต้ สอดรับมาตรการ ศบค.

การรถไฟฯเตรียมเปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน ในเส้นทางสายเหนืออีสานใต้ ดีเดย์! วันพรุ่งนี้ (23 .. 64) สอดรับกับมาตรการ ศบค. รองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมเน้นย้ำคุมเข้มมาตรการสกัดแพร่ระบาดโควิด-19

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการเดินรถตามแนวทางการผ่อนปรน และรองรับความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการ ทั้งขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว ในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) โดยการรถไฟฯ จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเพิ่มจำนวน 18 ขบวน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนเวลาสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ และขบวนรถจะไม่หยุดรับส่งผู้โดยสาร ในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 21.00 . ถึง 04.00 . ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด

โดยจะเริ่มเปิดให้บริการเดินรถ ตั้งแต่วันที่ 23 .. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

สายเหนือ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 4 ขบวน    

  • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 7/8 กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพ
  • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพ

สายใต้ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 8 ขบวน    

  • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/40 กรุงเทพสุราษฎร์ธานีกรุงเทพ
  • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพ
  • ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพตรังกรุงเทพ
  • ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพนครศรีธรรมราชกรุงเทพ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน

  • ขบวนรถเร็วที่ 139/140 กรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพ
  • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24 กรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพ
  • ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 71/72 กรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพ

ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง/ปลายทาง จำนวน 2 ขบวน

  • ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพชุมทางทุ่งสงกรุงเทพ ปรับเป็น กรุงเทพสุไหงโกลกกรุงเทพ

นายนิรุฒ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. และรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 23 .. 2564 ได้เปิดให้บริการเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม 8 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 2 ขบวน, สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน, สายใต้ 2 ขบวน

และเมื่อวันที่ 1 .. 2564 ได้เปิดให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคมเพิ่มเติม 20 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 4 ขบวน, สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน, สายใต้ 4 ขบวน, สายตะวันออก 4 ขบวน, สายแม่กลอง 4 ขบวน  พร้อมทั้งยังคงเปิดให้บริการขบวนรถท้องถิ่นแก่ประชาชนทุกพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา ยะลาปัตตานี และนราธิวาสตามปกติอีกด้วย

ทั้งนี้ ในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัดข้ามเขตผ่านเว็บไซต์หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย