วิ่งสบาย! ‘ทางหลวง’ ทุ่มงบ 315 ล้าน ขยายทางเลี่ยงเมือง 4 เลน ‘อรัญประเทศ’ 4.4 กม. รองรับปริมาณจราจร เชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศ

ทางหลวงทุ่มงบ 315 ล้าน ขยายทางเลี่ยงเมือง 4 ช่องจราจร “อรัญประเทศ” ระยะทาง 4.4 กม. รองรับปริมาณจราจรนักท่องเที่ยว .สระแก้วในอนาคต เชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศ พร้อมเพิ่มความสามารถแข่งขันอาเซียนสู่ตลาดโลก

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 372 สาย ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศแล้วเสร็จ ระหว่าง กม.0-5 ในพื้นที่ .อรัญประเทศ .อรัญประเทศ .สระแก้ว รวมระยะทางยาวประมาณ 4.4 กิโลเมตร (กม.) โดยใช้งบประมาณ 315 ล้านบาท โดยในขณะนี้โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายสายหลักให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศและเป็นไปตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 372 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและเป็นการอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง ดังนั้น ทล. จึงได้ทำการก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 1.5 เมตร รวมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

ทั้งนี้ โครงการทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและรองรับการจราจรด้านการขนส่งโลจิสติกส์และนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต สามารถสร้างโอกาสใน การกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและการค้าการลงทุนข้ามพรมแดนในระดับประเทศ

อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนสู่ตลาดโลก และเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งด้านโลจิสติกส์บนโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ การเติบโตทางการค้า การลงทุนด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว การบริการ การอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)