ทีม What if DEK Film SPU เจ๋ง! คว้า 2 รางวัลประกวดคลิปวิดีโอสั้น “กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก : Justice Fund, Bring Smile to People”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับทีม What if ที่ประกอบด้วย นายนฤมิต ปิวะพงศ์ ,นางสาวภัณฑิรา เพียรเพ็ญ และนางสาวศศิธร พรหมมา นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 2 ที่แสดงความสามารถโชว์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ นำผลงานชื่อเรื่อง “Smile of แพะ” คว้า รางวัล โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัล Popular vote รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก : Justice Fund, Bring Smile to People” ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท จัดโดย สำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

สำหรับโครงการประกวดฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันสื่อโซเชียล ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารสาธารณะกับภาคประชาชนในหลากหลายกลุ่ม ประกอบกับเยาชนเป็นกลุ่มที่สามารถใช้สื่อโซเชียลได้เป็นอย่างดี การเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการผลิตสื่อจะทำคลิปวิดีโอสั้นมีประสิทธิภาพในการเผยแพร่และสามารถส่งสารอันเป็นประโยชน์สู่สาธารณชนได้วงกว้างและเกิดประโยชน์สูงสุด