ส่อง! ไทม์ไลน์แผนพัฒนาพื้นที่ ‘หัวลำโพง’ พ่วงตลอดแนวเส้นทางถึง ‘บางซื่อ’ พร้อมลุยอัพเกรดเขตทางพิเศษ ‘เพลินจิต’

ศักดิ์สยามนั่งหัวโต๊ะตามงานนโยบายแนวทางพัฒนาพื้นที่สถานีหัวลำโพงวางไทม์ไลน์แผนแม่บทเสร็จ .. 64 เร่งรัดพัฒนาให้เสร็จก่อนปี 68 พร้อมพัฒนาพื้นที่ริมทางรถไฟยาวถึงบางซื่อพ่วงอัพเกรดเขตทางพิเศษเพลินจิตคาดได้ข้อสรุป ..นี้ เน้นย้ำเดินหน้าตามข้อกฎหมายเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามนโยบาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และแนวทางการพัฒนาตลอดแนวเส้นทางบางซื่อหัวลำโพงว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้สถานีกลางบางซื่อ เป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางของประเทศไทย ส่งผลให้สถานีหัวลำโพง ที่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการเดินทางระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลดบทบาทลง

แต่ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว มีความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และเข้าถึงได้ง่ายด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าสายสีแดง (ในอนาคต) ดังนั้น จึงควรนำพื้นที่สถานีหัวลำโพง มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ดังนี้

1.สถานีหัวลำโพง โดยถึงแม้ในอดีตที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สถานีหัวลำโพง แต่การศึกษายังไม่สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน การรถไฟฯ จึงได้ดำเนินการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยคำนึงถึงการเชื่อมต่อกับรูปแบบการเดินทางอื่นๆ

นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ การใช้พื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะมีการนำกรณีศึกษาจากต่างประเทศมาใช้ในการพิจารณาร่วมด้วย ทั้งนี้ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด จะเข้าร่วมการดำเนินการในครั้งนี้ด้วย คาดว่า จะสามารถนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ได้ใน .. 2564

2.พื้นที่ริมทางรถไฟ ช่วงสถานีกลางบางซื่อสถานีหัวลำโพง โดยการรถไฟฯ เตรียมแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าว ให้มีความชัดเจนเมื่อได้มีการสำรวจรายละเอียดตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่น สายสีแดงส่วนต่อขยายรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน การเชื่อมต่อสถานีจิตรลดา เป็นต้น คาดว่าจะสามารถนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ได้ใน .. 2564

3.สำหรับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ บริเวณเพลินจิต โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้หารือกับการรถไฟฯ เพื่อกำหนดแนวทางการในการบูรณาการให้มีการพัฒนาพื้นที่ที่ต่อเนื่องกัน โดยการปรับให้รูปแบบโครงการให้มีลักษณะที่สอดคล้อง และเชื่อมโยงกัน คาดว่าจะได้ผลสรุปร่วมกันใน .. 2564

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ตนได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้กำหนดรูปแบบการพัฒนาสถานีหัวลำโพงที่ชัดเจนโดยเร็ว รวมทั้งให้เร่งรัดแผนการพัฒนาสถานีหัวลำโพงที่เดิมกำหนดไว้ในช่วงปี 2568 ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ให้พิจารณานำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งให้เน้นการพัฒนาพื้นที่แนวดิ่ง

ขณะเดียวกัน ให้พิจารณาแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีต่างๆ ด้วย โดยกรณีที่เป็นพื้นที่ของภาคเอกชนหรือส่วนราชการอื่น ให้พิจารณาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน รวมถึงการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาสถานีหัวลำโพง ให้พิจารณาเปรียบเทียบจนถึงข้อสรุปถึงรูปแบบที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการรถไฟฯ เช่น การเปรียบเทียบระหว่างการให้เอกชนร่วมลงทุนทั้งแปลง หรือการแบ่งการพัฒนาเป็นแปลงย่อย เป็นต้น

สำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิต ให้ กทพ. พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนแทนการให้เช่าพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ กทพ. มีรายได้มากขึ้น รวมทั้งให้เร่งรัดการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว