ผนึกกำลัง! ‘ขบ.-ทล.-ทช.’ รวมพลัง ‘คมนาคมยูไนเต็ด’ อัพเกรดถนนวิ่งความเร็ว 120 กม./ชม. ปลดล็อค เฟส 2 รวม8 เส้นทาง 152 กม.

ผนึกกำลัง! “ขบ.-ทล.-ทช.”  รวมพลัง “คมนาคมยูไนเต็ด” อัพเกรดถนนวิ่งความเร็ว 120 กม./ชม. ปลดล็อค เฟส 2  รวม8 เส้นทาง 152 กม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (15 .. 2564) ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระหว่างกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก, กรมทางหลวง (ทล.) โดยนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยนายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

นายศักดิ์สยาม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด ..2564” ซึ่งภายหลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ผู้ขับขี่รถใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตร (กม.) ต่อชั่วโมง (ชม.) บนทางหลวงหมายเลข 32 หรือถนนสายเอเชีย ช่วงหมวดทางหลวงบางปะอิน ถึงทางต่างระดับอ่างทอง เป็นเส้นทางแรก เมื่อวันที่ 1 เม.. 2564 ที่ผ่านมา ตามนโยบายการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ จากความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.

ขณะเดียวกัน ล่าสุดก็ได้เปิดเส้นทางนำร่องอีก 6 เส้นทางไปเมื่อวันที่ 1 .. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการปรับอัตราความเร็วดังกล่าว กระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้กรมทางหลวงปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานทางกายภาพให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขบ., ทล. และ ทช. บูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน ในการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถเดินทางบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยมีเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน และที่สำคัญคือการลดความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วย

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ขบ., ทล. และ ทช. มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวมทั้งอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและรุนแรงลงได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง ทล. และ ทช. ได้พิจารณาเส้นทางที่จะปรับความเร็วใหม่เพิ่มเติม จำนวน 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 152.072 กม. โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

โดยการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น เส้นทางของ ทล. 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 87.972 กม. ได้แก่

  1. เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงหนองแคหินกองปากข้าวสารแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค กม.79+000 – 105+000 ระยะทางรวมประมาณ 26.000 กม.
  2. เส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 9 ช่วงบางแคคลองมหาสวัสดิ์ กม.23+000 – 31+872 ระยะทางรวมประมาณ 8.872 กม.
  3. เส้นทางที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 347 ช่วงเทคโนโลยีปทุมธานีต่างระดับเชียงรากน้อย กม.1+000 – 10+000 ระยะทางรวมประมาณ 10.000 กม.
  4. เส้นทางที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 35 ช่วงนาโคกแพรกหนามแดง กม.56+000 – 80+600 ระยะทางรวมประมาณ 24.600 กม.
  5. เส้นทางที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาวังสระพระ กม.160+000 – 167+000 ระยะทางรวมประมาณ 7.000 กม.
  6. เส้นทางที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาวังสระพระ กม.172+000 – 183+500 ระยะทางรวมประมาณ 11.500 กม.

และเส้นทางของกรมทางหลวงขนบท 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 64.1 กม. ได้แก่

  1. เส้นทางที่ 1 นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) ตลอดเส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 51.700 กม.
  2. เส้นทางที่ 2 นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) ตลอดเส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 12.400 กม.

โดยถนนทั้ง 8 เส้นทาง กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ เช่น ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือนป้ายจำกัดความเร็ว ก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Barrier) และแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) ตลอดจนติดตั้งระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System) และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง    ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการการจราจร และสามารถควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ความเร็วของผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแนะนำผู้ใช้ทางให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ จะต้องดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งประเมินผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของถนนในอนาคตด้วย โดยการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง ขบ., ทล. และ ทช. ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง แต่ยังสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตของประชาชนได้ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัว ในการขนส่งและโลจิสติกส์ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชนไทย