ศรีเทพไทยหนุนเขตบางนาและกรมอุตุ ฯสมทบทุนสร้างศูนย์พักคอยบางนาจุดที่ 2

กลุ่มศรีเทพไทย สมทบทุนบริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่สำนักงานเขตบางนาและกรมอุตุวิทยา สนับสนุนภารกิจสร้างศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางนาจุดที่ 2 ที่อาคารสโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา เพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 ระยะสีเขียว พร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2564

นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานอาวุโสกลุ่มบริษัทศรีเทพไทย พร้อมด้วยร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และ น.ส.โศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา พร้อมคณะทำงาน ร่วมสำรวจความเรียบร้อยการเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางนา จุดที่ 2 (Community Isolation) ณ บริเวณอาคารสโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา หลังจากสร้างที่แรกได้สำเร็จไปแล้ว เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยโควิด19 ระยะสีเขียว ในพื้นที่บางนา ที่ยังมีอาการไม่รุนแรง ขณะรอเตียงก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากครอบครัว โดยหวังลดอัตราการแพร่เชื้อโควิด19 ของคนในครอบครัวและชุมชน ซึ่งทางเขตบางนา จะเป็นผู้พิจารณารับผู้ป่วย และคัดกรองไปยังศูนย์พักคอย โดยพร้อมให้ผู้ป่วยเข้ามารับบริการที่จุดพักคอยนี้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564

โดยกลุ่มศรีเทพไทยพร้อมสมทบทุนเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางนา จุดที่ 2 เพื่อหวังนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับสำนักงานเขตบางนาและกรมอุตุวิทยา ที่ต้องมีการรองรับผู้ป่วยโควิดจำนวน 120 เตียง และมีการบริหารจัดการด้านสถานที่ รวมทั้งบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อให้บริการผู้ป่วย มีการติดตั้งเตียงกระดาษพร้อมชุดเครื่องนอน มุ้งเป็นหลัง มีระบบเสียงตามสาย มีกล้องวงจรปิด รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

องค์กรและประชาชนที่มีกำลัง สนใจร่วมบริจาค สามารถบริจาคเป็นเงิน, สิ่งของอุปโภคบริโภค และสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยโควิด19 ได้ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางนา จุดที่ 2 หรือโทร 02-173-5270