ทช. หนุนโครงการหลวงวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ลุยสร้างถนนกว่า 7 กม. แล้วเสร็จกลางปี 62

“กรมทางหลวงชนบท” เดินหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1265 – บ้านสันม่วง จ.เชียงใหม่ มูลค่า 93.6 ล้าน ระยะทาง 7.5 กม. คาดแล้วเสร็จกลางปี 62

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. เปิดเผยว่า เนื่องจากพื้นที่โครงการหลวงส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ยิ่งช่วงฤดูฝนบางเส้นทางไม่สามารถใช้การได้ ทช.จึงได้พิจารณาดำเนินการสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวง ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยได้กำหนด “มาตรฐานถนนหลวงภูเขา” สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง เพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1265 – บ้านสันม่วง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก กม.0+000 ถึง กม.7+500 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5-6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ78 ขณะนี้การก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างทางและผิวจราจร งานโครงสร้างเสาเข็มและสะพาน พร้อมงานรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 93.6 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 2560-2562 คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ช่วงกลางปี 2562