เปิดพื้นที่ ‘หมวดทางหลวงวชิรบารมี’ อำนวยความสะดวกขนส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับรักษาภูมิลำเนาในจังหวัดภาคเหนือ

“แขวงทางหลวงพิจิตร” สนองนโยบาย “ศักดิ์สยาม” เปิดพื้นที่ “หมวดทางหลวงวชิรบารมี” ใช้เป็นจุดพักรถ-เคลื่อนย้าย-พักคอย พร้อมบริการเจ้าหน้าที่-ผู้ป่วยโควิด-19 กลับไปรักษาตัวภูมิลำเนาในจังหวัดภาคเหนือ 

รายงานข่าวจากแขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า แขวงทางหลวงพิจิตร ได้สนับสนุนพื้นที่จุดพักรถของแขวงทางหลวงพิจิตร บริเวณทางหลวงหมายเลข 117 สายนครสวรรค์-จุดผ่านแดนภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ ช่วง กม.92+430 ขาขึ้น (หน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี) ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เพื่อใช้เป็นจุดพักรถ จุดเคลื่อนย้าย ศาลาพักคอย และให้บริการห้องน้ำระหว่างทาง สำหรับเจ้าหน้าที่นำส่ง และผู้ป่วยโควิด-19 ที่ส่งกลับภูมิลำเนาตามจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงในขณะนี้ และพร้อมจะก้าวผ่าน วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ขณะเดียวกัน แขวงทางหลวงพิจิตร ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ต้องการมาใช้บริการทราบต่อไป อีกทั้งยังได้ร่วมอำนวยความสะอาด แก่ผู้เดินทาง โดยได้มีมาตรการป้องกันแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด สำหรับการจุดพักรถ ในบริเวณบริเวณหน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมีนั้น แขวงทางหลวงพิจิตรได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง มีบริการ จุดจอดรถ จุดพักและห้องน้ำ อันเป็นการอำนายความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง และผู้ร่วมทาง