ถึงคิว! ‘ศรีสะเกษ’ ทช.ติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา ถนนสาย ศก.5009 จำนวน 200 ต้น รวมระยะทางกว่า 20 กม.

ทางหลวงชนบทลุยติดตั้งเสาหลักนำทางยางธรรมชาติบนถนนสาย ศก.5009 .ศรีสะเกษ จำนวน 200 ต้น ระยะทางกว่า 20 กม. หนุนใช้ยางพาราภายในประเทศ อัพเกรดการอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ดำเนินการติดตั้งเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) บนถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.5009 แยกเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอยางชุมน้อย อำเภอเมือง, ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 200 ต้น ตลอดสายทางรวมระยะทาง 20.35 กิโลเมตร(กม.)

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง ป้องกันและลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุบนสายทาง สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ผลักดันการใช้ยางพาราภายในประเทศมาเป็นส่วนผสมในอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้มากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มราคายางให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม