ส่อง! ถนนเลียบชายฝั่งทะเลใต้ จ.ชุมพร วิ่งฉิวสาย ชพ.4012 ระยะทาง 23 กม. พร้อมเดินหน้าอีก 2 เส้นทาง ทยอยเสร็จปลายปีนี้

ทางหลวงชนบทสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ สาย ชพ.4012 .ชุมพร กว่า 23 กม. เสร็จสมบูรณ์ เสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสร้างอีก 2 โปรเจ็กต์ ทยอยเสร็จช่วงปลายปีนี้

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4012 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198 – เทศบาลปากน้ำหลังสวน .ทุ่งตะโก, หลังสวน .ชุมพร ระยะทาง 23.58 กิโลเมตร (กม.) เสร็จสมบูรณ์ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง กม.ที่ 0+000 หาดอรุโณทัย .ปากตะโก .ทุ่งตะโก .ชุมพร

และจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 23+589 บริเวณตลาดเทศบาลปากน้ำหลังสวน .หลังสวน .ชุมพร โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 – 2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง จุดพักรถขนาดเล็ก 1 แห่ง ทางเท้าและเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร และระนอง

นอกจากนี้ ยังสอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล พัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

นายปฐม กล่าวต่ออีกว่า โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ในพื้นที่ .ชุมพร ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

  1. ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 (กม.ที่ 14+350)-บ้านท้องเกร็ง อำเภอสวี, ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ระยะทาง 9.08 กม. ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 70% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2564
  2. ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100)-บ้านแหลมสันติ .หลังสวน, ละแม .ชุมพร ระยะทาง 19.89 กม. ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 39% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2565