กรุงเทพประกันชีวิต มอบความห่วงใยพลังทัพหน้า และสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าด้วยการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบความห่วงใยและเล็งเห็นถึงความสำคัญของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นปราการด่านหน้าที่เป็นพลังสำคัญของบริษัท ด้วยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อความปลอดภัยของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน และมอบความมั่นใจในการให้บริการแก่ลูกค้า

นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคน ช่วงที่ผ่านมาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและช่วยดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้ช่วยจัดหาการฉีดวัคซีนให้กับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นปราการด่านหน้าของบริษัทในการทำหน้าที่ดูแล และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินในการทำหน้าที่ และเพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าต่อการรับบริการจากกรุงเทพประกันชีวิต โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเมดพาร์คในการส่งบุคลากรทางการแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนให้กับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมพัฒนาตนเองให้ทำงานในแนวทางของนักวางแผนการเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรุงเทพประกันชีวิตเดินหน้าเพื่อสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจ ในการนำเสนอขายแบบประกันรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ลูกค้า โดยไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ด้วยความมั่นใจทั้งด้านการเงินและสุขภาพ นายอนุชา กล่าวทิ้งท้าย

กรุงเทพประกันชีวิต เล็งเห็นถึงความปลอดภัยสูงสุดของการให้คำปรึกษาทางการเงินและการเสนอขายแบบประกันสำหรับลูกค้าและผู้ถือกรมธรรม์ ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของกรุงเทพประกันชีวิต สามารถสอบถามรายละเอียดของบริการด้านต่าง ๆ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-777-8888 หรือเว็บไซต์ www.bangkoklife.com