‘คมนาคม’ จัดขบวนรถไฟรุ่นใหม่ รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด ‘สีเขียว-เหลือง’ กลับภูมิลำเนา 7 จ.อีสานใต้ เริ่มพรุ่งนี้ 9 โมงเช้า @สถานีรังสิต

คมนาคมจัดขบวนรถไฟรุ่นใหม่ CNR เที่ยวพิเศษ จัดส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 “สีเขียวเหลืองกลับรักษาภูมิลำเนา อีสานใต้ 7 จังหวัดเริ่มขบวนแรกพรุ่งนี้ 9 โมงเช้า ต้นทางสถานีรังสิต ส่งผู้ป่วย 137 คน แนะการดำเนินการ 3 ขั้นตอน เผยหากปริมาณความต้องการสูง พร้อมเสริมทัพบูรณาการขนส่งทางบกราง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 .. 2564 มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละท่านรับผิดชอบการส่งผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และจังหวัดปริมณฑล กลับไปเข้ารับการรักษาในจังหวัดภูมิลำเนา 7 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และนครราชสีมา ซึ่งต่อมากระทรวงคมนาคมได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 .. 2564 เพื่อประสานการดำเนินงานระหว่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งประสานการดำเนินงานนั้น

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม โดยความร่วมมือของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดให้มีขบวนรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ขบวนใหม่ รุ่น 115 คัน (CNR) เป็นขบวนแรกเที่ยวพิเศษ ขบวน 971 เส้นทางต้นทางสถานีรถไฟรังสิตปลายทางอุบลราชธานี โดยจะออกเดินทางจากสถานีรังสิต วันพรุ่งนี้ (27 .. 2564) เวลา 09.00 . ซึ่งให้บริการโดยสารสำหรับผู้ป่วยที่แสดงความประสงค์กลับไปเข้ารับการรักษาอาการ ที่ 7 จังหวัดภูมิลำเนา จำนวน 137 คน (มีอาการระดับเขียวเหลือง)

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ผู้ป่วยฯ แจ้งความประสงค์ผ่าน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และแสดงความประสงค์ผ่านระบบCall center จังหวัดภูมิลำเนา และได้รับการดูแล คัดกรอง ตรวจสอบสภาพความพร้อม และอาการเบื้องต้นจาก สพฉ. ซึ่งจะเป็นหน่วยงานในการดูแล ผู้ป่วยจากที่พักมายังสถานีต้นทาง และดูแลอาการ สุขอนามัย ตามมาตรฐานด้านการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดตลอดการเดินทาง
  2. รฟท. ดูแลเรื่องการเดินขบวนรถไฟ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง จนถึงจังหวัดปลายทาง
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลำเนา และหน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยทหาร และขนส่งจังหวัดร่วมในการรับส่ง ผู้ป่วยจากสถานีรถไฟจังหวัดปลายทาง ไปยังสถานพยาบาลที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ให้

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าพาผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านเกิด 7 จังหวัดอีสานใต้ ตามการดำเนินงาน 3 ขั้นตอนดังกล่าว โดยหากพบมีปริมาณความต้องการเดินทางของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก กระทรวงคมนาคมพร้อมเสริมทัพจัดระบบขนส่งทางบกทางราง โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่และใกล้ชิดต่อไป

อย่างไรก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินรถไฟขบวนพิเศษ เพื่อจัดส่งผู้ป่วยฯ ในเขต กทม. และจังหวัดปริมณฑล ไปยังจังหวัดภูมิลำเนา 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตอนล่าง เพื่อเข้ารับการรักษา จะได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์อย่างทันท่วงที และนำความปลอดภัยมาสู่ประชาชน ที่ได้รับเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19