‘สหภาพฯ ขสมก.’ เทคะแนน 83.1% ให้ ‘รักษา พุทธรักษา’ ขึ้นแท่น ผอ.ขสมก.คนใหม่ ลุ้นบอร์ดเคาะไฟเขียว 27 ก.ค.นี้

จับตา! บอร์ด ขสมก. เคาะผลสรรหา ผอ.ขสมก.คนใหม่ 27 ..นี้ แทนสุระชัยครบวาระ 30 .. 64 ด้านสหภาพฯ ขสมก.” เผยผลโหวตให้รักษา พุทธรักษาคว้าคะแนน 83.1% ทิ้งคู่แข่งอีก 1 รายขาดลอย หลังพบคำตอบจากสรรหาต่างกันฟ้ากับเหว ลั่นหากพลิกโผนายกฯต้องร่วมรับผิดชอบ

นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ขสมก. วันที่ 27 ..นี้ ขสมก. จะมีการเสนอรายชื่อผลการสรรหาผู้อำนวยการขสมก.คนใหม่ แทนนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. ที่จะครบวาระในวันที่ 30 .. 2564 โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ จำนวน 2 ราย คือ 1.นายรักษา พุทธรักษา และ 2.นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 .. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากที่ประชุมบอร์ด ขสมก.ในวันที่ 27 ..นี้ มีมติเห็นชอบนั้น ขสมก. จะเสนอผลการสรรหา และรายชื่อผู้อำนวยการ ขสมก. คนใหม่ไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป ขณะเดียวกันจากการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ที่มีการตั้งคำถามจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสหภาพฯ ขสมก. ในฐานะพนักงาน ขสมก. ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก ผอ.ขสมก.ด้วย ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อซักถาม 4 ข้อผ่านวีดีโอคลิป และทำแบบสอบถามความต้องการของสมาชิกไปยังพนักงานเขตการเดินรถที่ 1-8 และสำนักงานใหญ่ที่มีอยู่ 8,900 คน

โดยคำถามที่สหภาพฯ ขสมก. ส่งไป 4 ข้อนั้น คือ 1.ถ้าคุณได้รับเลือกให้เป็น ผอ. ขสมก.อันดับแรกจะทำอะไร2.จำนวนหนี้สินของ ขสมก.ที่มีอยู่จำนวนแสนล้านบาท จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 3.กรณีที่พนักงานต้องให้บริการประชาชนเมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะแก้ไขปัญหาอย่างไร และ 4.การมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญการจ้าง จะให้สหภาพฯ ขสมก.มีส่วนร่วมด้านไหนบ้าง และมากน้อยเพียงใด ผลปรากฏว่า คะแนนจากสหภาพฯ ขสมก. ให้

  • นายรักษา พุทธรักษา เป็นลำดับที่ 1 โดยได้คะแนน 83.1%
  • นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ได้คะแนน 16.9%
นายรักษา พุทธรักษา ผู้สมัคร ผอ.ขสมก.คนใหม่

คำถามที่สมาชิกสหภาพฯ ขสมก.พอใจมากที่สุด คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ ซึ่งถือว่าทั้ง 2 ท่านตอบมาได้ฟ้ากับดินเลย ท่านแรกตอบว่า ก็ทำดีอยู่แล้ว ตอนนี้ฉีดวัคซีนได้ 2 เข็มสวมหน้ากากาอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม ส่วนท่านที่ 2 ตอบว่า จะต้องลงไปดูแลพนักงานและครอบครัว เพื่อช่วยเหลือทางรัฐบาล โดยแยกคนที่ติดเชื้อโควิดออกมา ด้วยการสร้างศูนย์พักพิง 4 ทิศ เพื่อรอส่งโรงพยาบาล ที่สามารถรับผู้ป่วยได้ เพื่อที่จะได้ลดการติดเชื้อขององค์กรและภาครัฐนายบุญมา กล่าว

นายบุญมา กล่าวต่ออีกว่า จากคะแนนโหวตของผู้สมัครผอ.ขสมก. ทั้ง 2 รายนั้น โดยนายรักษา ได้คะแนนลำดับที่ 1 และนายกิตติกานต์ ได้คะแนนลำดับที่ 2 ต้องบอกว่า สมาชิกของสหภาพฯ ขสมก. ไม่รู้จักทั้ง 2 ท่าน ทั้งนี้ หากที่ประชุมบอร์ด ขสมก. ได้มีการคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตจากสมาชิกต่ำสุด หรือนายกิตติกานต์นั้น สหภาพฯ ขสมก. จะมีการทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนว่าคนในองค์กรฯ ต้องการบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุด หรือนายรักษา เนื่องจากบุคคลที่ได้รับคะแนนโหวตจากสมาชิกสหภาพฯ ขสมก. จะต้องมาทำงานร่วมกัน หากผลการพิจารณาเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับผลคะแนนที่สหภาพฯ ขสมก.ให้นั้น นายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีการเสนอให้ ครม. พิจารณา

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้สมัคร ผอ.ขสมก.คนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผอ.ขสมก. ที่มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้นั้น ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร ทำงานให้ ขสมก. ได้เต็มเวลา ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ขณะที่คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เช่น มีคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (..) รับรอง

นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในด้านบริการองค์กร อาทิ กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการกอง/สำนักหรือเทียบเท่า รวมทั้งมีความรู้และจัดเจนเกี่ยวกับการเดินรถโดยสารประจำทาง และมีวิสัยทัศน์แนวคิดพัฒนา ขสมก. ให้เจริญก้าวหน้า ทันสมัย ตอบสนองความต้องการขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้บริการสะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย 

ส่วนเงื่อนไขการจ้างอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนนั้น ผอ.ขสมก. มีวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และอยู่ในวาระได้ไม่เกินอายุ 60 ปี แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน โดยอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของ ผอ.ขสมก. พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่ได้มีการตกลงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของ ผอ.ขสมก.

โดยได้รับอนุมัติจากบอร์ด ขสมก. และกระทรวงการคลัง ขณะที่การพิจารณาคัดเลือก คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครโดยปิดประกาศ สำนักการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร ขสมก. และลงประกาศในเว็บไซต์ www.bmta.co.th