‘แท็กซี่’ ยื่นร้อง ‘นายกฯ’ เยียวยาผลกระทบโควิด-19 พร้อมขอ ‘วัคซีน’ มีคุณภาพฉีดให้ประชาชน

แท็กซี่ยื่นร้องนายกฯขอเยียวยาผลกระทบโควิด 7 ข้อพักชำระหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำถุงยังชีพพร้อมขอวัคซีนคุณภาพฉีดให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด ลุยนำรถแท็กซี่ 2,000 คัน จอดตามหน่วยงาน หวังแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย และประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 .. 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งหนังสือถึง พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่ได้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้

ทั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ ที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 30,000 คันที่ให้บริการในปัจจุบัน และนับรวมแท็กซี่กับครอบครัวด้วยมากกว่า 50,000 คน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปีและสถานการณ์ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ จึงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 ข้อ ดังนี้

1.ขอให้พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 2.เรื่องค่าปรับการผิดสัญญาค่าเช่าซื้อ อยากให้รัฐบาลดำเนินการเจรจากับบริษัทไฟแนนซ์ และบริษัทลิสซิ่ง หรือจัดหางบประมาณชดเชยเบี้ยปรับบริษัทไฟแนนซ์ และบริษัทลิสซิ่งให้กับผู้ได้ผลกระทบ 3.จัดหางบประมาณเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ย เพื่อนำมาปรับปรุงสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากรถจอดไว้นาน ไม่สามารถนำออกมาประกอบการได้ ทำให้มีสภาพทรุดโทรม

4.จัดหาที่จอดรถแท็กซี่มากกว่า 20,000 คัน ที่มีผลกระทบไม่สามารถประกอบการได้ เนื่องจากรถได้มีการจอดไว้จำนวนมาก จึงเกิดปัญหาเรื่องที่จอดรถตามมา เพราะผู้ขับที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งรถเช่าและรถเช่าซื้อกับสหกรณ์ ได้นำมาคืนสหกรณ์ไม่สามารถชำระค่าเช่าหรือค่างวดได้ ทางสหกรณ์ไม่สามารถหาที่จอดรองรับได้ ดังจึงอยากให้รัฐบาลจัดหาสถานที่จอดจนกว่ากลับสู่ภาวะปกติ

5.ให้คนขับรถแท็กซี่สามารถเข้าสู่มาตรการ 40 ของกฎหมายแรงงาน เนื่องจากผู้ขับรถแท็กซี่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะประกาศของรัฐบาลใน ...ฉุกเฉิน กำหนดมาตรการเคอร์ฟิวในช่วงเวลากลางคืน ส่งผลไม่มีผู้โดยสารใช้บริการและไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน ขอให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ซึ่งมีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดแต่มาทำงานที่กรุงเทพฯ ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม จึงขอให้เยียวยาดังกล่าว

6.จัดถุงยังชีพให้กับคนขับแท็กซี่ที่ให้บริการประชาชนที่มีอยู่ขณะนี้ประมาณ 30,000 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีรายได้ แต่ยังมีรายจ่ายและไม่สามารถจัดหางบประมาณเพื่อมายังชีพได้ และ 7.จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพฉีดให้ประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงโดยเร็วที่สุด

ขณะนี้ ได้นำแท็กซี่ประมาณ 2,000 คัน ไปจอดตามหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนท้องถนน หรือกีดขวางทางเข้าออกกรณีที่มีผู้ป่วยในย่านชุมชนนั้นๆ แน่นอน