เปิดใช้แล้ว! สะพานข้ามทางรถไฟ ‘บ้านปากน้ำปราณบุรี’ ช่วยลดอุบัติเหตุ-อำนวยสะดวกการเดินทาง

ทางหลวงชนบทเปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนน ทช. สาย ปข.1019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-บ้านปากน้ำปราณบุรี .ประจวบฯ ลดอุบัติเหตุ พร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางประชาชน

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าว มีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง (โครงการรถไฟทางคู่) ของกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ทช.จึงมีแผนปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของ รฟท. ที่ได้กำหนดให้บริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟที่มีปริมาณการจราจรเป็นจำนวนมาก จะต้องก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานหรืออุโมงค์ เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างสมบูรณ์ เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน รวมถึง สนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายปฐม กล่าวต่ออีกว่า ทช. จึงไดัดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 บ้านปากน้ำปราณบุรี .ปราณบุรี .ประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

โดยโครงการดังกล่าว มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 มีจุดสิ้นสุดโครงการบนถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 กม.ที่ 1+150 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความยาว 280 เมตร ความกว้าง 10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมความยาวรวม 870 เมตร มีทางกลับรถบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ 1 แห่ง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทางรถไฟ 1 แห่ง โดยมีทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการอีกด้วย