กทท. ลุยโปรเจ็กต์ ‘ท่าเรือบก’ นำร่อง ‘ICD ฉะเชิงเทรา’ จ่อชงคมนาคมเคาะ ก.ค.นี้ หนุนกระจายสินค้าเชื่อมอีสาน-กัมพูชา-EEC

การท่าเรือฯเดินหน้าพัฒนาท่าเรือบกเตรียมนำร่อง “ICD ฉะเชิงเทราจ่อชงคมนาคมเคาะ ..นี้ รองรับการกระจายสินค้าเชื่อมอีสานกัมพูชา เข้าสู่พื้นที่ EEC ผ่าน 3 ท่าเรือ ดันไทยสู่ฮับการขนส่งสินค้า

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. เตรียมดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่ .ฉะเชิงเทรา, ขอนแก่น และนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค พร้อมส่งเสริมบทบาทให้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นประตูการค้าของกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา และเวียดนาม

สำหรับการพัฒนาท่าเรือบกนั้น กทท. เตรียมดำเนินการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (ICD) ฉะเชิงเทรา เป็นโครงการนำร่อง โดย กทท. ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือบก เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบกของกระทรวงคมนาคม ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 .. 2564 ที่ผ่านมา มีความเห็นให้เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือบก

ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนั้น ได้แก่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมจัดทำแผนการพัฒนาท่าเรือบก ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. พิจารณา โดยแผนพัฒนาท่าเรือบก .ฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ ภายใน .. 2564

เรือโท กมลศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนั้น สนข. ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจการเงินและสิ่งแวดล้อม จัดทำแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) รวมทั้งรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ .ฉะเชิงเทรา หรือ ICD ฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการรวบรวมและกระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และประเทศกัมพูชา ผ่าน .สระแก้ว และเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และท่าเรือ 3 ท่า ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และท่าเรือมาบตาพุด เพื่อยกระดับโลจิสติกส์ของประเทศให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่ครบวงจร