ด่วน! เลื่อนเปิดทดลองให้บริการรถไฟสายสีแดง 2 ส.ค.นี้ หลังโควิด-19 ระบาดหนัก สอดรับมติ ศบค. ‘งดการเดินทาง’

ด่วน! “คมนาคม” แจ้งเลื่อนเปิดทดลองให้บริการรถไฟสายสีแดง “ช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน” 2 ..นี้ ออกไปก่อน หลังโควิด-19 ระบาดหนัก สอดรับมติ ศบค. “งดการเดินทาง” รอสถานการณ์คลี่คลาย จ่อเสนอนายกฯ เคาะเวลาที่เหมาะสมใหม่

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมเปิดทดลองให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเสมือนจริง ช่วงบางซื่อรังสิต และช่วงบางซื่อตลิ่งชันในวันที่ 2 .. 2564 นั้น แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์เดลต้าที่ทวีความรุนแรง โดยมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน

ดังนั้น กระทรวงคมนาคม จึงได้ทำหนังสือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เรียนถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีเปิด และเลื่อนการเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการฟรีในวันดังกล่าวออกไปก่อน ซึ่งล่าสุด สำนักนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับหนังสือกลับมายังกระทรวงคมนาคมแล้ว

นอกจากนี้ การแจ้งเลื่อนดังกล่าว สอดรับกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ..2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ได้กำหนดเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 13 จังหวัด เพื่อลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดที่ได้มีคำสั่ง เลี่ยง รวมถึงจำกัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น

อีกทั้ง ยังเป็นไปตามข้อกำหนดที่ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคใน โดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน อย่างไรก็ตาม จะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการเสมือนจริงได้เมื่อไหร่นั้น จะต้องพิจารณาเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง และช่วงเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

แฟ้มภาพ