เสร็จแล้ว! ขยายถนน 4 เลน ‘วารินชำราบ-หนองงูเหลือม’ 14.59 กม. เส้นทางลัดเชื่อม ‘อุบลฯ-กทม.’ หนุนการเดินทางอีสานใต้

ทางหลวงทุ่มงบ 598 ล้าน ขยายถนน 4 เลย ทล.2178 “วารินชำราบหนองงูเหลือมระยะทาง 14.59 กม. เสร็จแล้วหนุนขนส่งสินค้าไทยอินโดจีน พร้อมแก้จราจรติดขัด เชื่อมการเดินทางเส้นทางหลักอุบลฯกทม.”

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า  ทล.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข2178 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085 – อุบลราชธานี ระยะทาง 14.59 กิโลเมตร (กม.) เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณ 598 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงระหว่างจังหวัดในภูมิภาคอีสานใต้ รองรับการคมนาคมขนส่งสินค้าชายแดนไทยอินโดจีน

อีกทั้ง ยังช่วยบรรเทาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณการจราจรได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสินค้าไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนและเอเชีย เป็นไปตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ การก่อสร้างขยายทางหลวง หมายเลข 2178 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 2085-อุบลราชธานี มีจุดเริ่มต้นที่กม.27+910 ถึง กม.42+500 รวมระยะทาง 14.59 กม. เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแยกทิศทางการจราจรไปกลับ ก่อสร้างจุดกลับรถ จำนวน 11 แห่ง พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

สำหรับทางหลวงหมายเลข 2178 สาย วารินชำราบหนองงูเหลือม เริ่มจากเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ.วารินชำราบ .อุบลราชธานี ผ่าน .สำโรง .โนนคูณ สิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 2085 .หนองงูเหลือม .เบญจลักษณ์ .ศรีสะเกษ ปัจจุบันประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางระหว่างจังหวัด และเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร (กทม.) อีกทั้งเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านผ่านด่านพรมแดนช่องเม็ก .อุบลราชธานี ทำให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง