แจงแล้ว! ประมูลทะเบียนรถตู้ เลขสวย ‘ฮฮ 9999 กรุงเทพฯ’ ยอดทะลุ 101 ล้าน ยันผู้ประมูลใส่เลขผิด เผยจบยอดจริง 10,117,999 ล้าน

ขนส่งฯแจงปมประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยรถตู้หมายเลขฮฮ 9999 กรุงเทพฯหลังยอดประมูลสูงถึง 101 ล้าน ลั่น! ไม่ใช่ยอดประมูลแท้จริง ชี้ผู้ประมูลใส่ตัวเลขผิด ลุยประมูลใหม่ จบตัวเลขทำสถิติสูงสุดในราคา 10,117,999 บาท ย้ำชัด! โปร่งใสทุกคนเข้าถึงการประมูลอย่างเท่าเทียม

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ขบ.ได้นำหมายเลขทะเบียนรถตู้ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และต่างจังหวัด ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป และอำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์www.tabienrod.com โดยเมื่อวานนี้ (15 .. 2564) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของรถตู้ หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน หมวดฮฮกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ พบว่า เป็นการประมูลที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากทะเบียนรถเลขสวยของรถตู้นั้นมีกำหนดจัดประมูลเพียง 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง เท่านั้น ผลการประมูลทั้ง 301 หมายเลข สามารถทำสถิติการประมูลนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้ทั้งสิ้น 72,405,825 บาท

นางพรรณี กล่าวอีกว่า ในส่วนที่มีเผยแพร่ภาพและคลิปพบว่า มีผู้ประมูลหมายเลข ฮฮ 9999 ในราคา 101,000,000 บาทนั้น ขบ.ขอแจ้งว่า ไม่ใช่ผลการประมูลที่แท้จริงแต่อย่างใด โดยกรณีดังกล่าว เกิดจากผู้เข้าร่วมประมูลใส่ข้อมูลตัวเลขราคาประมูลผิดพลาด ซึ่งแท้จริงแล้วจะประมูลในราคา 10,100,000 บาท

โดยเมื่อเห็นราคาผิดพลาด ผู้ประมูลได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กองทุน กปถ.ทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าวทันที ซึ่งคณะทำงานควบคุมดูแลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันวินิจฉัยข้อเท็จจริง และปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบพยานหลักฐาน พบว่า การเสนอราคาดังกล่าวเป็นการเสนอราคาที่ไม่ถูกต้องจริง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงให้นำกลับมาประมูลใหม่เป็นเลขลำดับสุดท้ายของการประมูล และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายทราบเงื่อนไขดังกล่าวโดยทั่วกันแล้ว ก่อนนำกลับมาประมูลอีกครั้ง โดยเริ่มจากราคา10,000,000 บาท ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพิ่มเติมจากราคาเดิมและสามารถทำสถิติจบการประมูลหมายเลข ฮฮ 9999 ในราคา 10,117,999 บาท

นางพรรณี  กล่าวต่ออีกว่า ขบ. โดยกองทุน กปถ. ดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 โดยยึดมั่นในหลักการเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการประมูลได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญของการประมูลคือการนำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ มาใช้เป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศในทุกมิติ

อีกทั้ง ให้การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยต่อสาธารณชน

รวมทั้ง สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพิ่มคุณภาพชีวิต มีคุณค่าในสังคม จึงถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยเป็นผู้ที่มีส่วนในการช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน