ทช. สร้าง ‘สะพานข้ามลำชี’ ช่วยร่นระยะทางกว่า 21 กม. เชื่อมเดินทางข้าม 2 จังหวัด ‘สุรินทร์-บุรีรัมย์’ คาดแล้วเสร็จในปีนี้

ทางหลวงชนบทลุยสร้างสะพานข้ามลำชีเชื่อม 2 จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ช่วยร่นระยะทางประชาชน กว่า 21 กม. หนุนเส้นทางขนส่งสินค้าทางเกษตร พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตอำนวยความสะดวกการเดินทาง ล่าสุดคืบหน้า 63% คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 64

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำชี เพื่อเชื่อมระหว่างบ้านโคกเพชร .ท่าสว่าง .เมือง .สุรินทร์ กับบ้านหัวช้าง .ชุมแสง .กระสัง .บุรีรัมย์ เป็นการทดแทนสะพานไม้เดิมที่พังเสียหาย ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องใช้สะพานข้างเคียงที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร (กม.) ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและเสียเวลาในการเดินทาง

ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 290 เมตรผิวจราจรกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองด้านผิวจราจรกว้าง 7 เมตร มีทางเท้าติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร วางท่อ และปลูกหญ้า ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างสะพานฯ มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 63% คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564

นายปฐม กล่าวต่ออีกว่า เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 21 กม. อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่าง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทช.ยังได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก่อสร้าง และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างสะพานฯ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด