เช็คด่วน! บขส. ปรับตารางเดินรถเส้นทาง ‘ภาคอีสาน’เหลือ 5 เส้นทาง ‘ภาคเหนือ’ 3 เส้นทาง ‘ภาคใต้’ หยุดให้บริการ เริ่ม 13 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป

บขส. แจ้งปรับตารางการเดินรถเส้นทางภาคอีสานเพิ่มเติม เหลือให้บริการ 5 เส้นทาง เริ่มวันนี้ (13 ..นี้) แจ้งผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13-25 .. 64  ขอคืนตั๋วได้เต็มราคาไม่หักค่าธรรมเนียม

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส.ได้ปรับตารางเดินรถเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 13-25 .. 2564  เพื่อให้สอดคล้องกับมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่เห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล งดเดินทางออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 . และให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 .

ทั้งนี้ บขส. จึงได้ปรับลดเที่ยววิ่งให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่างข้างต้น ดังนี้

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคตะวันออก จากเดิมเปิดให้บริการ 10 เส้นทาง ปรับลดลงเหลือ 5 เส้นทาง โดยจะให้บริการวันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไปกลับ)

  • กรุงเทพฯนครพนม
  • กรุงเทพฯเลยเชียงคาน
  • กรุงเทพฯสุรินทร์
  • กรุงเทพฯสังขะขุขันธ์กันทรลักษณ์เดชอุดมอุบลราชธานี
  • กรุงเทพฯรัตนบุรี

เส้นทางภาคเหนือ ให้บริการเดินรถ 3 เส้นทาง วันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไปกลับ)

  • กรุงเทพคลองลาน
  • กรุงเทพฯหล่มเก่า
  • กรุงเทพอุตรดิตถ์

เส้นทางภาคใต้

  • หยุดให้บริการเดินรถทุกเส้นทาง

สำหรับผู้โดยสาร บขส. ที่จองตั๋วล่วงหน้า เดินทางระหว่างวันที่ 13-25 .. 2564 สามารถติดต่อขอเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้เต็มราคา โดยไม่หักค่าธรรมเนียม ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม โทรCall Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ติดต่อช่องขายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในการเดินทางข้ามจังหวัด ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบประกาศ/คำสั่งจังหวัด, มาตรการเข้าออกจังหวัด, ข้อมูลสถานการณ์ ฯลฯ จากเว็บไซต์ของ ศบค. หรือของจังหวัด ก่อนการเดินทางด้วย นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน, หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น, สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ล้างมือบ่อยๆ, ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ

ส่วนกรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง