รวมใจ! ‘3 รมต.คมนาคม’ เทเงินเดือน 3 เดือน รวม 1.02 ล้าน ช่วยแก้ปัญหาโควิด-19

“3 รมต.คมนาคมรวมใจ! ประกาศงดรับเงินเดือน 3 เดือน รวมเป็นเงิน 1.02 ล้านบาท ช่วยแก้ปัญหาโควิด-19

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ตามที่ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศไม่รับเงินเดือน 3 เดือน เพื่อนำไปช่วยเหลือจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น

ล่าสุด 3 รัฐมนตรีจากกระทรวงคมนาคม ได้ประกาศของดรับเงินเดือน จำนวน 3 เดือนเช่นเดียวกัน ประกอบด้วย

  1. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  2. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  3. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
สำหรับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งของทั้ง 3 รัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นนั้น รวมเป็นเงิน 342,860 บาท/เดือน และเมื่อคำนวณงดรับ 3 เดือน รวมเป็นเงิน 1,028,580 บาท แบ่งเป็น เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของนายศักดิ์สยาม อัตราเงินเดือน 73,240 บาท/เดือน และอัตราเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท/เดือนรวมเป็นเงิน 115,740 บาท/เดือน (3 เดือน รวมเป็นเงิน 347,220 บาท)

ขณะที่ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของนายอธิรัฐ และนายวีรศักดิ์ จะได้รับเงินในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง อัตราเงินเดือนคนละ 72,060 บาท/เดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งคนละ 41,500 บาท/เดือน รวมเป็นเงินคนละ 113,560 บาท/เดือน (3 เดือน รวมเป็นเงินคนละ 340,680 บาท)