‘ศักดิ์สยาม’ เร่งหน่วยงานสังกัดคมนาคม เบิกจ่ายงบปี 64 วงเงิน 2.27 แสนล้าน เผย 9 เดือนเบิกได้แล้ว 8.49 หมื่นล้าน

ศักดิ์สยามสั่งหน่วยงานในสังกัดคมนาคม เร่งเบิกจ่ายงบปี 64 วงเงิน 2.27 แสนล้าน เผย 9 เดือน ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 8.49 หมื่นล้าน บี้ลงนามสัญญาให้ครบ 9,854 รายการ หวังดันยอดเบิกจ่ายเพิ่มสูงขึ้น ระบุ งบรัฐวิสาหกิจ 1.02 แสนล้าน เบิกแล้ว 53% ชี้ส่วนใหญ่ เดินหน้าตามเป้า

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วานนี้ (7 .. 2564) ได้มีประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อติดตามการดำเนินงาน การลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2564 แบ่งเป็น 8 ส่วนราชการ และ 5 รัฐวิสาหกิจ โดยในภาพรวมจำนวน 227,894.50 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 .. 2563-30 มิ.. 2564 (9 เดือน) จำนวน161,802.49 ล้านบาท ซึ่ง วันที่ 30 มิ.. 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 84,962.82 ล้านบาท หรือเบิกจ่ายได้ 56.32% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 188,214.53 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 .. 2563-30 มิ.. 2564 จำนวน 133,486.11 ล้านบาท ซึ่ง วันที่ 30 มิ.. 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว102,603.34 ล้านบาท หรือเบิกจ่ายได้ 54.51% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุนนั้น กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 9,854 รายการ วงเงินรวม 98,439.44ล้านบาท โดยเป็นรายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่ง วันที่ 30 มิ.. 2564 ลงนามในสัญญาแล้ว 9,732 รายการ วงเงิน 85,476.11 ล้านบาท หรือ 86.83% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่ งบลงทุนรัฐวิสาหกิจปี 2564 จำนวน 10 รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 102,914.56 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2563-30 มิ.. 2564 จำนวน 61,145.60 ล้านบาท ซึ่ง วันที่ 30 มิ.. 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 55,257.55 ล้านบาท หรือเบิกจ่ายได้ 53.69% ของวงเงินงบประมาณทั้งปี โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ตนได้รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงคมนาคม และได้สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว และในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้วย