โคราชเฮ! ทช.ขยายถนน 4 เลน สาย นม.1120 ระยะทาง 5.98 กม. แบ่งเบาจราจร ถ.มิตรภาพ-เชื่อมเส้นทางเข้ามอเตอร์เวย์ M6 คาดแล้วเสร็จต้นปี 65

ทางหลวงชนบทขยายถนน 4 เลน สาย นม.1120 โคราช ระยะทาง 5.98 กม. คืบหน้า 54% คาดแล้วเสร็จต้นปี 65 เชื่อมการเดินทางเข้ามอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชช่วยแบ่งเบาการจราจร .มิตรภาพ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120–แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-บ้านโคกไผ่ .เมือง .นครราชสีมา ระยะทางรวม5.98 กิโลเมตร (กม.) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบนถนนสายมิตรภาพช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมาให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวของพื้นที่และเศรษฐกิจในอนาคต สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ .นครราชสีมาเป็นประตูสู่จังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีปริมาณการจราจรสูง ส่งผลให้บนถนนสายมิตรภาพช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมามีการจราจรที่หนาแน่นเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-บ้านโคกไผ่ .เมือง.นครราชสีมา ระยะทางรวม 5.98 กม.

นายปฐม กล่าวต่ออีกว่า ในขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 54% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2565 ต่อไป ซึ่งสายทางดังกล่าว นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรแล้ว ยังจะสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 สายบางปะอินนครราชสีมาได้อีกด้วย

สำหรับการก่อสร้างนั้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+200 ระยะทาง 4.2 กม. ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว และตอนที่ 2 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 4+200 ถึง กม.ที่ 5+987 ระยะทาง 1.78 กม.

โดยดำเนินการขยายผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร (ทางคู่ขนานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาข้างคลองชลประทาน) พร้อมก่อสร้างถนนส่วนต่อเชื่อม ไหล่ทาง ทางเท้า ระบบระบายน้ำ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 1 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกลับรถ 8 แห่ง สะพานลอยคนเดินข้าม 3 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องหมายจราจร