ด่วน! ครม.ไฟเขียวตามที่ ‘ศักดิ์สยาม’ เสนอตั้ง ‘บอร์ดรถไฟฯ’ ใหม่ 2 คน แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง

ด่วน! ครม. ไฟเขียวตั้งอธิบดี ทย.-ที่ปรึกษาสำนักงบฯนั่งคณะกรรมการอื่นใน “บอร์ดการรถไฟฯ” คนใหม่ แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ตามที่ศักดิ์สยามล เสนอ มีผล 29 มิ.. 64 เป็นต้นไป

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า วันนี้ (29 มิ.. 2564) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 2 คน แทนตำแหน่งที่ว่างลง

สำหรับการแต่งตั้งดังกล่าว เป็นไปตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อแทนกรรมการอื่นเดิมที่ลาออก ประกอบด้วย

  1. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ 
  2. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.)

ทั้งนี้ คณะกรรมการอื่นในบอร์ด รฟท. ทั้ง 2 คนนั้น จะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 มิ.. 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน