บุคลากร 6 หน่วยงาน ‘ระบบราง’ ฉีดวัคซีนโควิดครบ 1.57 หมื่นคน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่-สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสาร

กรมรางฯเปิดยอดบุคลากรระบบราง 6 หน่วยงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 1.57 หมื่นคน ลุยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสาร วางเป้าเดินทางด้วยระบบรางอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ระบุว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจ และควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระยะยาวนั้นขร.และหน่วยงานผู้ให้บริการในระบบขนส่งทางรางทุกระบบ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 2.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM 3.บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS 4.การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ 5.บริษัท รถไฟฟ้า ... จำกัด(รฟฟท.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกส่วนงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ขร. มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 100% และจากรายงานผลการฉีดวัคซีนของกระทรวงคมนาคมรวมถึงรายงานผลการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานต่างๆ ในระบบขนส่งทางราง พบว่า เจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานผู้ให้บริการในระบบขนส่งทางราง จำนวนกว่า 15,767 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แล้ว แบ่งเป็นขร. จำนวน 63 คน, รฟม.-BEM จำนวน 3,527 คน, BTS จำนวน 6,303 คน, รฟท. จำนวน 5,081 คน และ รฟฟท. 793 คน

สำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ หน่วยงานผู้ให้บริการในระบบขนส่งทางรางทุกระบบได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก จึงมุ่งหวังให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มความมั่นใจ และสร้างความปลอดภัยในการให้บริการผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญ คือ การให้ประชาชนทุกคนเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด