ใครหางานเช็กด่วน! ทย.เตรียมเปิดรับ ‘พนักงานราชการเฉพาะกิจ’ 6 ตำแหน่ง 140 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สัญญาจ้าง 1 ปี

ข่าวดี! “กรมท่าอากาศยานเตรียมเปิดรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ” 6 ตำแหน่ง 140 อัตรา ทำงานในสนามบินภูมิภาค เงินเดือน 18,000 บาท สัญญาจ้าง 1 ปี สิ้นสุดสัญญาไม่เกิน 30 .. 65 ดีเดย์! เริ่มเปิดสมัคร 1-7 ..นี้ แจ้งผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างช่วยเหลือให้สอบได้ ยันโปร่งใสเป็นธรรม

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ระบุว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.. 2564 ที่ผ่านมา นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดี ทย. ได้ลงนามออกประกาศกรมท่าอากาศยานผ่านทางเว็บไซต์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 8 มิ.. 2564 ที่ผ่านมา 

โดยมีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (..) เสนอ โดยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ในระยะสั้น 1 ปี ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญาการจ้างงาน หรือไม่เกินวันที่ 30 .. 2565

ทั้งนี้ ในส่วนของ ทย. จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัด ทย. จำนวน 6 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 140 อัตรา ประกอบด้วย

  1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 17 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 71 อัตรา
  3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 อัตรา
  4. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 8 อัตรา
  5. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 8 อัตรา
  6. ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 26 อัตรา

สำหรับการสมัครคัดเลือกนั้น สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) เว็บไชต์ของกรมท่าอากาศยาน https://airports.thaljobjob.com หรือ www.airports.go.th หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยานตั้งแต่วันที่ 1-7 .. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 30 บาท (ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเตอร์เน็ต) ที่เคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-8 .. 2564 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

แฟ้มภาพ

ขณะเดียวกัน ทย. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 13 .. 2564 กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 9 กรมท่าอากาศยาน และที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com หรือ www.airports.go.th

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์แล้วเสร็จ ทย. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ช่องทางเดียวกับการประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ โดยจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ระยะเวลา 1 ปี หรือไม่เกินวันที่ 30 .. 2565 ซึ่ง บัญชีดังกล่าว กำหนดให้ใช้สำหรับการบรรจุเข้ารับการปฏิบัติงานพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ทย. ยืนยันว่า การดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่อากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน มีกฎ ระเบียบ และวิธีการที่รัดกุม โปร่งใส เป็นธรรมทุกขั้นตอน ดังนั้น หากมีผู้แอบอ้างว่า จะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบได้ ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ขอได้โปรดอย่าหลงเชื่อ และหากทพบว่า มีผู้แอบอ้างดังกล่าว โปรดแจ้ง ทย.เพื่อจะได้ดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อไป

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม :

https://www.airports.go.th/upload/download/file_5578e363f35f40b90e5ed2a2ed1709f0.pdf

https://www.airports.go.th/upload/download/file_12b95c032848c97fbd053ecb46c6ecc9.pdf