‘ทางหลวง’ โชว์ ‘ถนนสวย’ แลนด์มาร์คใหม่ จ.เลย ‘ถนนเลข 9’ เส้นทางเชื่อมภูเก้าง้อม ทล.2113 ‘ด่านซ้าย-เหมืองแพร่‘

แขวงฯ ทล. เลยที่ 2” โชว์แลนด์มาร์คใหม่เส้นทางเชื่อมภูเก้าง้อม ทล.2113 ด่านซ้ายเหมืองแพร่ ถนนโค้งสวยดุจดั่งเลข 9” เร่งติดตั้งป้ายเตือนไฟส่องสว่าง พร้อมบูรณาการท้องถิ่นปรับพื้นที่สร้างจุดชมวิวถาวรที่จอดรถห้องน้ำ หวังอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย รองรับประชาชนแห่เที่ยวสัมผัสหมอกความสวยงาม

นายอมรเทพ ภักสุธีโกศล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่โลกโซเชียลมีการแชร์ภาพความสวยงามของถนนทางหลวง ซึ่งมีความโค้งคล้ายกับหมายเลข 9 ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2113 ด่านซ้ายเหมืองแพร่ .นามาลา .นาแห้ว .เลย นั้น โดยในขณะนี้ ถือเป็นจุดไฮไลต์ของภูเก้าง้อมและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว มีความคดเคี้ยวไปตามโค้งของภูเขาและถนนมีลักษณะคล้ายหมายเลข 9 ประกอบกับเส้นทางดังกล่าว ยังเป็นจุดชมทะเลหมอก สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่และมีความสวยงามอีกด้วย

สำหรับทางหลวงหมายเลข 2113 ด่านซ้ายเหมืองแพร่นั้น ปัจจุบันเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไปกลับ มีปริมาณรถอยู่ที่ 2,000 กว่าคันต่อวัน ส่วนใหญ่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว เพื่อเดินทางไปที่ .นาแห้ว รวมทั้งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น สับปะรด แมคคาเดเมีย เป็นต้น โดยในขณะนี้ พบว่า มีประชาชนทยอยเดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อชมบรรยากาศความสวยงาม และถ่ายภาพกับถนนเลข 9 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันจันทร์ศุกร์ พบว่า มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ที่ 100 กว่าคนต่อวัน ส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ จะอยู่ที่ 500-600 คนต่อวัน    

นายอมรเทพ กล่าวต่ออีกว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง รวมทั้งรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี ทล.นั้น แขวงฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งในอนาคต จะติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มขึ้นอีก เพื่อเพิ่มการมองเห็นในการขับขี่ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร เนื่องจากเส้นทางช่วงดังกล่าว มีลักษณะคดเคี้ยว มีทางลาดชัน และเป็นภูเขา อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ขณะเดียวกัน แขวงฯ ยังได้บูรณาการร่วมกับทางพื้นที่ .นาแห้ว และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นามาลา เพื่อช่วยกันคัดกรองประชาชน ที่จะเข้ามาชมวิวบนจุดเนินเขาที่มองเห็นถนนเลข 9 ตามมาตรการสาธารณะสุข (สธ.) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชน ที่ไปถ่ายรูปบนเส้นทางดังกล่าวโปรดใช้ความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นายอมรเทพ กล่าวอีกว่า สำหรับถนนเลข 9 นั้น มีมานานแล้ว แต่เนื่องจากเมื่อช่วง ส.. 2563 ที่ผ่านมา ทล.ได้รับงบประมาณ เพื่อนำมาปรับปรุงทางกายภาพถนน โดยปรับแนวถนนพร้อมเสริมเสถียรภาพคันทางตามแนวเส้นทางของภูเขา และตัดเนินภูเขาเพื่อเพิ่มระยะการมองเห็น และแล้วเสร็จช่วงปลาย เม.. 2564 ที่ผ่านมา โดยจากการปรับพื้นที่เนินเขาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ขับขี่รถและผู้ใช้ถนนมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังเกิดความเด่นชัดลักษณะของถนนที่คล้ายเลข 9 มากขึ้น ขณะเดียวกัน หากยืนบริเวณจุดชมวิว จะเห็นด้านล่างเป็นพื้นที่ อ.นาแห้ว ประกอบกับช่วงฝนตกใหม่ๆจะมีหมอกบริเวณดังกล่าว ทำให้เพิ่มความสวยงาม น่าสนใจมากขึ้น จึงทำให้เกิดกระแสถนนเลข 9 และมีการท่องเที่ยวมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ในอนาคตหากถนนเลข 9 ยังเป็นที่นิยมของประชาชนมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ท้องถิ่นอาจจะพัฒนาพื้นที่จุดชมวิวในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพื้นที่เนินเขา มีพื้นที่ประมาณ100 ตารางเมตร ให้เป็นจุดชมวิวถาวร รวมถึงพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งอยู่นอกเขตทางหลวง โดย อบต.นามาลา จะทำเรื่องขอใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อทำเป็นที่จอดรถถาวร มีห้องน้ำบริการ และมีพื้นที่ให้ประชาชนในท้องถิ่น สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีกช่องทางหนึ่ง และยังเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่(แลนด์มาร์ค) ของจังหวัดอีกด้วย

ที่มาภาพ : เพจเฟซบุ๊ก แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) และเพจเฟซบุ๊ก ด่านซ้ายไทเลย