‘ทางหลวง’ ขยายถนน 4 เลน สาย ‘บ้านแพง-ท่าอุเทน’ จ.นครพนม ระยะทาง 30.48 กม. คาดแล้วเสร็จ พ.ค.65 เชื่อมเดินทาง-การค้า สปป.ลาว

“ทางหลวง” เทงบ 1.39 พันล้าน ขยายถนน 4 เลน สาย อ.บ้านแพง-อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ระยะทาง 30.48 กม. คืบหน้ากว่า 70% คาดแล้วเสร็จ พ.ค.65 ช่วยแบ่งเบาการจราจรทางหลวงสายหลัก หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ-ส่งเสริมการค้าชายแดน เชื่อม สปป.ลาว

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ใช้งบประมาณ 1,392 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บ้านแพง-อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย-อ.ท่าอุเทน ระยะทาง 30.48 กิโลเมตร (กม.) ในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยในปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 70% คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณ พ.ค. 2565

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยรองรับปริมาณการจราจรทางหลวงสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการเดินทาง รองรับความเจริญของชุมชนและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

สำหรับทางหลวงหมายเลข 212 (สายหนองคาย-อุบลราชธานี) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทางหลวงตามความต้องการของท้องถิ่น ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น ทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่าง อ.บ้านแพง-อ.ท่าอุเทน ตอน พ.พะทาย-อ.ท่าอุเทน และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2032 (ท่าดอกแก้ว-ศรีสงคราม) ไปยังจังหวัดสกลนคร เพื่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเดินทางต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าวขึ้น มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.255+000 และสิ้นสุดที่ กม.284+910 ซึ่งก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร โดยขยายคันทางจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก (Raise Median) พร้อมปลูกหญ้าบนเกาะกลาง รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต 10 แห่ง จุดกลับรถบนสะพาน 7 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพาน 7 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 26 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง