‘บีทีเอส’ แจงปมดราม่า ‘ไม่อนุญาตให้รับ-ส่งของข้ามเขตชำระเงิน’ แนะหากจะส่งของ ต้องซื้อตั๋วราคาขั้นต่ำ 16 บาท

บีทีเอสแจงโซเชียล หลังดราม่าหนักปม ไม่อนุญาตให้รับส่งขิงข้ามเขตชำระเงิน ยันดำเนินการคามข้อบังคับ กทม. เพื่อความเรียบร้อยความปลอดภัย ลั่น! น้อมรับทุกความคิดเห็น แนะ! หากต้องการส่งของ ต้องซื้อบัตรโดยสารขั้นต่ำ 16 บาท

ฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า สืบเนื่องจากกรณีเพจรถไฟฟ้าบีทีเอสมีการเผยแพร่ ข้อความให้ความรู้ผู้โดยสารเรื่องการไม่อนุญาต ให้มีการรับส่งของข้ามเขตชำระเงิน (Gate) ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลกันอย่างกว้างขวางในวันนี้ (15 มิ.. 2564) นั้น(ที่มาโพสต์ : https://www.facebook.com/185513641494259/posts/4168428126536104/)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า เนื่องจากรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก และมีพื้นที่บริเวณสถานีจำกัด ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส่วนรวม และเป็นการป้องกันเหตุอันเกิดจากการส่งวัตถุต้องห้ามที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในระบบรถไฟฟ้า และผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการตามข้อบังคับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม2542 ระบุว่า

ข้อ 45 ห้ามบุคคลใดส่งสิ่งของ หรือสินค้า ผ่านเข้าออกระหว่างเขตชำระเงิน กับเขตไม่ได้ชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการส่งสิ่งของ หรือสินค้า ผ่านข้ามประตูกั้นหรือผ่านช่องใด โดยที่ผู้ส่งสิ่งของอยู่ในเขตชำระเงิน หรือเขตไม่ได้ชำระเงินและส่งสิ่งของหรือสินค้าให้แก่ผู้รับ ซึ่งอยู่ในเขตตรงข้าม โดยไม่ได้เดินผ่านประตูที่กั้นระหว่างเขตชำระเงิน กับเขตไม่ได้ชำระเงิน ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่บุคคล เป็นผู้ถือสิ่งของ หรือสินค้า เดินผ่านเข้าออกประตูที่กั้นระหว่างเขตทั้งสองดังกล่าว ด้วยตนเอง

สำหรับการเดินผ่านเข้าออกประตูอัตโนมัติ จะทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังเกตได้ชัดเจน  อย่างไรก็ตามแนวทางการปฏิบัติจริงนั้น ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับการใช้บริการของผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความสะดวกพร้อมกับการให้บริการที่ปลอดภัยควบคู่กัน อย่างไรก็ตาม บีทีเอสขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น พร้อมขอน้อมรับทุกความคิดเห็น คำติชม และจะรวบรวมทุกความเห็น ไปปรับใช้ในการให้บริการต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีดังกล่าว อ้างอิงโพสต์ https://www.facebook.com/185513641494259/posts/4168428126536104/ (มองฉันมองเธออยู่แอดมินแอบมองอยู่ ไม่รับส่งของข้ามเขตชำระเงิน) นั้น โดยโพสต์ ระบุว่า มีผู้โดยสารส่งเรื่อง และแจ้งมาถามแอดมินว่ามีการนัดรับส่งของบริเวณประตูทางเข้าออกสถานีทำได้หรือไม่

แฟ้มภาพ

โพสต์ของรถไฟฟ้าบีทีเอส ยังระบุอีกว่า ในวันนี้แอดมินจึงมาขอความร่วมมือผู้โดยสารที่รักทุกคนว่า บีทีเอสไม่อนุญาตให้มีการ รับส่ง ของข้ามเขตชำระเงิน ทั้งนี้ หากต้องการส่งของ หรือรับของ สามารถแตะบัตรเข้าออกให้อยู่ในเขตเดียวกัน สะดวกในการพูดคุย และไม่เป็นการกีดขวางผู้โดยสารท่านอื่นด้วย กล่าวคือ ผู้โดยสารท่านอื่น จะต้องทำการบันทุกบัตรออกจากระบบ หรือผู้โดยสารอีกท่าน ซื้อบัตรโดยสารขั้นต่ำ (ราคาขั้นต่ำ 16 บาท) เข้ามาในระบบเพื่อรับส่งของ

ที่มาข้อมูลราคาขั้นต่ำ : https://www.bts.co.th/tickets/ticket-journey.html