ชาวอุบลฯ เฮ! 2 อุโมงค์ทางลอด ‘แยกดงอู่ผึ้ง-แยกวนารมย์’ คืบหน้า 60% คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้ช่วง ‘สงกรานต์ 65’

แขวงทางหลวงอุบลฯ 1” เร่งสร้าง 2 อุโมงค์ทางลอดแยกดงอู่ผึ้งแยกวนารมย์วงเงินกว่า 800 ล้าน อัปเดตล่าสุดคืบหน้า 60% คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการช่วงสงกรานต์ 65 ช่วยบรรเทาจราจรติดขัด กระตุ้นการท่องเที่ยว พ่วงหนุนการค้าชายแดนเชื่อม สปป.ลาว

นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) พร้อมทางคู่ขนานระหว่าง กม.0+100-กม.4+160 ระยะทาง 4.06 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 798.65 ล้านบาทว่า แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ได้ดำเนินการขุดเจาะเสาเข็มก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับ พร้อมด้วยวงเวียน ขนาด 3 ช่องจราจร ควบคู่ไปกับการดำเนินการโครงการทางแยกต่างระดับแยกวนารมย์ โดยเป็นอุโมงค์ทางลอดขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ และวงเวียนขนาด 2 ช่องจราจร

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการในปัจจุบัน ภาพรวมโครงการฯ มีความคืบหน้า 60% โดยคาดว่า จะแล้วเสร็จในช่วง เม.. 2565 ซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่กำหนด และถือเป็นการมอบของขวัญวันสงกรานต์ 2565 ให้กับประชาชนด้วยทั้งนี้ โครงการทางแยกดงอู่ผึ้ง ยังสอดคล้องกับการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 212 (แยกวนารมย์) ที่มีความคืบหน้าตามแผนการดำเนินการ และเปิดให้บริการของทั้ง 2 โครงการในช่วงเวลาเดียวกัน

นายเอกพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานีนั้น เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณดังกล่าว ที่มีปริมาณจราจรหลายหมื่นคันต่อวัน ให้มีความคล่องตัว และสัญจรไปมาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เส้นทางบริเวณแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์นั้น ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงเป็นการสนับสนุนการค้าชายแดน เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว สามารถเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาวได้อีกด้วย