เช็คด่วน! ‘ไทยสมายล์’ ประกาศเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินชั่วคราว ที่ให้บริการ 1-30 มิ.ย. 64

รายงานข่าวจากสายการบินไทยสมายล์ ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้แต่ละพื้นที่ได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว จึงเกิดข้อจำกัดในการเดินทางของผู้โดยสาร

โดยสายการบินไทยสมายล์ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • เชียงใหม่ 1 เที่ยวบิน/วัน (ยกเว้น วันจันทร์, ศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ 2 เที่ยวบินต่อวัน)
  • เชียงราย 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (วันจันทร์, ศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์)
  • อุบลราชธานี 1 เที่ยวบิน/วัน
  • อุดรธานี 1 เที่ยวบิน/วัน
  • ขอนแก่น 1 เที่ยวบิน/วัน
  • ภูเก็ต 1 เที่ยวบิน/วัน
  • กระบี่ 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (วันศุกร์และอาทิตย์)
  • หาดใหญ่ 1 เที่ยวบิน/วัน (ยกเว้น วันศุกร์และอาทิตย์ 2 เที่ยวบิน/วัน)
  • นราธิวาส 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (วันอังคาร, ศุกร์ และอาทิตย์)

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินหรือสำรองบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com, ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) ในเวลาทำการ, ติดต่อ Call Center โทร 1181, 02-118-8888 ให้บริการทุกวัน เวลา 06.00-21.00 .และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ทั่วประเทศ (Smile Travel Agents) โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อย่างไรก็ตาม สายการบินไทยสมายล์ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคนตลอดมา