อัปเดต! สถานะ 19 สถานีเรือ ‘แม่น้ำเจ้าพระยา’ ทยอยปรับปรุงเสร็จปีนี้ 6 ท่า พร้อมเปิดเต็มรูปแบบครบปี 66

อธิรัฐรมช.คมนาคม ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือโดยสารเจ้าพระยา เสร็จแล้ว 3 ท่าทยอยเสร็จปีนี้จำนวน 6 ท่า เปิดใช้ครบ 19 สถานีเรือเต็มรูปแบบ ภายในปี 66 พร้อมสั่งเร่งปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ให้เดินหน้าตามแผน

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าเรือท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลว่าการพัฒนาท่าเรือนั้น ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อยกระดับท่าเรือให้เป็นสถานีเรือ (Smart Pier) เชื่อมโยงระบบขนส่งอื่น

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า (จท.) ได้รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงท่าเรือต่างๆ ประกอบด้วย ท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 19 ท่า แบ่งเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่ากรมเจ้าท่า, ท่าสะพานพุทธ, ท่าน้ำนนทบุรี

ขณะที่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 8 ท่า ได้แก่ ท่าช้าง มีผลงาน 70% แล้วเสร็จภายใน 31 .. 2564, ท่าเตียน มีผลงาน 60% แล้วเสร็จภายใน 31 .. 2564, ท่าราชินี มีผลงาน 60% แล้วเสร็จภายใน 31 .. 2564, ท่าสาทร มีผลงาน 40% แล้วเสร็จภายใน 31 .. 2564

ส่วนท่าพระราม 7 ขณะนี้ ผู้รับจ้างเตรียมดำเนินการปรับปรุง คาดว่า จะแล้วเสร็จภายใน 30 .. 2564, ท่าพายัพ ผู้รับจ้างเตรียมดำเนินการปรับปรุง แล้วเสร็จภายใน 31 .. 2564, ท่าเกียกกาย มีผลงาน 0.5% แล้วเสร็จภายใน 31 .. 2565 และท่าบางโพ มีผลงาน 0.1% แล้วเสร็จภายใน 31 .. 2565

นอกจากนี้ แผนดำเนินการปรับปรุงในปี 2565 ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จในปี 2566 มีจำนวน 8 ท่า ได้แก่ ท่าราชวงศ์, ท่าสี่พระยา, ท่าพระปิ่นเกล้า, ท่าพระราม 5, ท่าเขียวไข่กา, ท่าสะพานกรุงธน, ท่าพรานนก, และท่าเทเวศร์ (ท่าข้ามฟาก) พร้อมทั้ง ดำเนินการติดตั้งระบบ Sofe ware และระบบการให้บริการบนท่าเรือทั้ง 19 ท่า ให้เป็น Smart Pier

นายอธิรัฐ กล่าวต่ออีกว่า ในท่าเรือท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ท่านั้น ประกอบด้วย ท่าเรือปากเมง.ตรัง มีผลงาน 73% คาดว่าจะแล้วเสร็จใน .. จากเดิมจะแล้วเสร็จ .. 2564 แต่แผนงานมีความล่าช้า จึงได้เร่งรัดให้ดำเนินการ เพื่อเปิดให้บริการใน .. 2564 เช่นเดียวกันกับท่าเรือศาลาด่าน .กระบี่ มีผลงาน 70% โดยจะเปิดให้บริการ .. 2564

ขณะที่ ท่าเรือท้องศาลา และท่าเรือหาดริ้น .เกาะพะงัน .สุราษฎร์ธานี มีผลงาน 8.6% มีกำหนดการแล้วเสร็จในวันที่5 .. 2565, ท่าเรือปากคลองจิหลาด .กระบี่ มีผลงาน 10.12% กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 19 .. 2565 และท่าเรือเกาะสมุย .สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติจ้าง คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 .. 2566

อย่างไรก็ตาม ตนยังได้เน้นย้ำให้ข้าราชการกรมเจ้าท่าโดยเฉพาะผู้ที่ต้องปฎิบัติงานดูแลพี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการเรือโดยสาร ผู้ให้บริการ จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ครบทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเองและผู้โดยสารด้วย