แลนด์มาร์คใหม่! ‘สะพานข้ามแม่น้ำน่าน’ จ.พิษณุโลก ก่อสร้างคืบหน้ากว่า 89% คาดแล้วเสร็จ ก.ย.นี้

ทางหลวงชนบทอัปเดตก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านมูลค่า 79.95 ล้าน คืบหน้ากว่า 89% คาดแล้วเสร็จ ..นี้โชว์ความเด่น ประยุกต์การออกแบบจากจิตรกรรมท้องถิ่น มุ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพิษณุโลก พร้อมหนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดอย่างยั่งยืน

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทช. ได้ใช้งบประมาณ 79.95 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน .เมือง .พิษณุโลก เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น ซึ่งปัจจุบันโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 89% ขณะนี้อยู่ระหว่างการเทพื้นสะพานและทางเท้า หลังจากนั้นจะดำเนินการติดตั้งราวสะพานและระบบไฟฟ้าแสงสว่างต่อไป คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ใน .. 2564

ทั้งนี้ สะพานข้ามแม่น้ำน่าน จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องเป็นวงรอบ รวมถึง ช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรบริเวณสะพานนเรศวร สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายปฐม กล่าวต่ออีกว่า สะพานดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เชื่อมต่อไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญา และวัดราชบูรณะ ตัวสะพานมีความยาวรวม 120 เมตร ผิวทางกว้าง 7 เมตร รองรับการจราจร 2 ช่องจราจร (ไปกลับ) แต่ละด้านของสะพานมีทางเท้าและทางจักรยาน กว้างด้านละ 3 เมตร สำหรับโครงสร้างสะพานช่วงข้ามแม่น้ำมีลักษณะเป็นสะพานเหล็กโค้ง(Steel Arch Bridge) เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างเสาตอม่อในแม่น้ำอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อประเพณีการแข่งเรือยาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ในส่วนของราวสะพานและเสาไฟฟ้าแสงสว่างนั้น ได้รับการออกแบบให้มีความสวยงาม โดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมของท้องถิ่นมาประยุกต์ ประกอบกับลักษณะทางโครงสร้างของสะพานที่มีสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามและแตกต่างจากสะพานอื่น ซึ่งเมื่อก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ .พิษณุโลก